Sociale medier

Retningslinjer for brug af sociale medier, såsom Facebook, Twitter mv.

Randers Ungdomsskole anerkender de sociale mediers betydning for ungdomskulturen. Ved aktivt at gøre brug af de sociale medier til markedsføring af Randers Ungdomsskole rammer man en stor gruppe unge der dagligt orienterer sig gennem mediet.

I Randers Ungdomsskole kan klubber, undervisningshold, heltidsundervisningen mv. oprette profiler der beskriver deres eget tilbud. Herfra kan medarbejderne kommunikere med brugerne, lave markedsføring af tilbuddet eller enkelte arrangementer. Brugen af sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng kan være yderst værdifuld, men bør udelukkende foregå via en af Randers Ungdomsskoles profiler for at beskytte medarbejderne og værne om deres privatliv.

Facebook og andre sociale medier er ikke et privat forum og det er vigtigt at man som medarbejder forholder sig til hvordan man bruger mediet. Randers Ungdomsskole henstiller til at man nøje overvejer sin onlineprofil og skiller det private fra det professionelle. Overfor står ytringsfriheden nemlig også loyalitetspligten i et ansættelsesforhold, tavshedspligten og krav til medarbejderens almindelige omdømme (decorum krav). Negative eller chikanerende ytringer på de sociale medier om fx nærmeste leder, chef, medarbejdere, kolleger eller borgere, vil således kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser for den enkelte. Fremsættelse af trusler, medlemskab af fx hadegrupper mod enkeltpersoner eller medlemskab af meget yderligtgående grupper, vil ligeledes kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser for den enkelte.

Venskaber i de sociale medier fx nærmeste leder og medarbejder imellem kan også være problematiske. En anmodning om venskab fra den nærmeste leder, kan således sætte medarbejderen i et dilemma. Det samme dilemma opstår, hvis lederen efterfølgende er venner med fx ½ delen af sin medarbejderstab - er "nogen inde i varmen mens andre er ude". Opstår der en tjenstlig sag kan de elektroniske venskaber nærmeste leder og medarbejder imellem og blive et dilemma. -Samme problematikker gør sig gældende i forhold til klienter/elever og borgere.

Vejledning til medarbejderen i brug af sociale medier

  • Opret evt. differentierede vennelister – og overvej, hvem der må hvad på din profil.
  • Opfør dig på Facebook og andre sociale medier som du ville gøre på din arbejdsplads – hav samme respekt overfor din arbejdsplads, kollegaer og brugerne på nettet som i virkeligheden.
  • Overvej hvad du lægger ud af billeder/video.
  • Pas på hvad du skriver på nettet – pas på ordvalget. Du må ikke skrive om forhold, hvor du bruger injurierende eller diskriminerende udsagn. Ligeledes vil det være et brud på tavshedspligten at skrive om brugernes private forhold eller samtaler man har haft med brugerne på arbejdspladsen.
  • Alle medarbejdere i Randers Ungdomsskole er ansat med skærpet underretningspligt og har pligt til at underrette kommunen, hvis man har en formodning om at et barn har behov for særlig støtte. Dette er også gældende for den viden man tilegner igennem et socialt medie.
  • Brug sund fornuft.

Overtrædelse af ovenstående kan føre til tjenstlig samtale.