Alkohol og misbrug

Alkohol- og misbrugspolitik for medarbejdere i Randers Ungdomsskole

Målsætning

Målsætningen for ledelsen i Randers Ungdomsskole er via en alkohol- og misbrugspolitik at tilgodese en fornuftig omgang med alkohol og andre rusmidler, således at medarbejderne medvirker til, at der ikke opstår situationer, hvor der opstår misbrugsproblemer i det daglige.

Principbeslutning

Principielt er det besluttet, at ungdomsskolens medarbejdere ikke kan nyde alkohol i arbejdstiden.

Principbeslutningen fra ledelsens side begrundes med, at ledelsen ønsker at fastholde et optimalt image i forhold til ungdomsskolens brugere. Der tænkes her på, at ingen medarbejdere lugter af alkohol, når de er på arbejde og i kontakt med brugerne. Endvidere ønsker ledelsen at beskytte medarbejderne mod kritik for alkoholindtagelse fra brugersiden. Ligeledes ønsker ledelsen samtidig at beskytte medarbejderne mod – i værste fald - utilsigtet adfærd i forhold til brugerne og andre medarbejdere.

Denne principielle beslutning indebærer, at alkohol ikke kan indtages, når man er på arbejde, herunder skolerejser og lejrskoler. Yderligere er forældremøder, forældrekonsultationer og alle andre møder, der involverer brugere, omfattet af forbuddet mod alkoholindtagelse.

Desuden kan der af kollegiale hensyn ikke indtages alkohol under personalemøder, lokalt afholdte kurser og konferencer i ungdomsskolens afdelinger.

I teksten er anvendt begrebet brugere. Ved bruger forstås forældre, elever, kursister, samarbejdspartnere m.m.

Ovennævnte regelsæt kan - efter den daglige leders beslutning - fraviges. Fravigelse kan eksempelvis være tilfældet ved officielle markeringer af personalejubilæer og lignende.

Fester eller arrangementer

Ved fester og arrangementer i Randers Ungdomsskole serveres der ikke alkohol og spiritus.

Personalefester er i sagens natur ikke omfattet af foranstående beslutninger.

Som kollega

Ledelsen forventer, at kolleger til medarbejderne med alkohol- og misbrugsproblemer er opmærksomme på problemerne og bidrager positivt til, at de pågældende får behandlet deres problem.

Som ansat

Ledelsen betragter alkoholmisbrug og andet misbrug som sygdom, hvorfor der kan tilbydes behandling, hvor misbruget griber ind i det daglige arbejde. En ansat, der ønsker hjælp til behandling mod alkohol eller andre misbrugsproblemer kan henvende sig til den daglige leder for at aftale behandling. Som i andre sager har lederen også her tavshedspligt om alt, der bliver meddelt i denne anledning. Der tilbydes behandling for så vidt der er behov herfor, og i mere alvorlige tilfælde kan behandling gøres til en betingelse for fortsat ansættelse.