Sejlads

Retningslinjer for Randers Ungdomsskole for sejladsregler fra Søfartsstyrelsen

Der skal udarbejdes sikkerhedsinstruks for hver sejlads i Randers Ungdomsskole.

På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du finde sikkerhedsinstruktionen, som skal udfyldes, og der findes også en hjælpeside.

Krav til underviserne

Ungdomsskolen vil hurtigst muligt få uddannet undervisere, så deres kompetencer kan dokumenteres.

 • Godkendt kano-/kajak-kursus
 • Godkendt førstehjælpskursus – Ungdomsskolen tilbyder kursus og opfølgningskurser efter behov.
 • Opfølgningskursus på førstehjælp mindst hvert 3. år
 • Godkendt bassinprøve – Ungdomsskolen tilbyder kursus efter behov
 • Godkendt holdplanen ved afdelingsleder før sejladsen
 • Udarbejde og gennemgå sikkerhedsinstruksen med deltagerne
 • Kopi af sikkerhedsinstruksen sendes til afdelingslederen.
 • Deltagerliste sendes ajourført til afdelingslederen med forventet start og sluttidspunkt kort før start.

Øvrige krav fra Randers Ungdomsskole

Ud over Søfartsstyrelsens sikkerhedsinstruktion skal følgende krav fra Randers Ungdomsskole også fremgå af sikkerhedsinstruksen:

 • Deltagere til sejladsen SKAL kunne svømme 200 m.
 • Deltagerne SKAL anvende redningsvest. Den skal tages på, mens de er på land, og tages ikke af før deltagerne er på land igen.
 • Forældre til deltagere under 18 år skal give skriftlig accept til sejlads.
 • Vandtemperatur skal minimum være 10 grader.
 • Maks. vind på 5 m/sek
 • Tidsperiode for sejlads 1. maj-31. oktober
 • Brug ellers altid din sunde fornuft.

Randers Ungdomsskole har en forhåndstilladelse til at sejle på Nørreåen og Gudenåen fra Tangeværket og til Randers. Andre steder skal godkendes af afdelingslederen.