Kørsel

Kørselspolitik for Randers Ungdomsskole

Værdi

Randers Ungdomsskole vil ikke gå på kompromis med sikkerheden, når vi planlægger ture i ungdomsskoleregi. Randers Ungdomsskole har ansatte medarbejdere – ikke chauffører. Skal der køres langt, bookes en chauffør.

Uddybning

Det er vigtigt, at det stadig er muligt at arrangere korte ture – uagtet at der er 2-3 timers kørsel i udlandet.

Det vigtigste er, at lange ture – for eksempel til Prag eller Paris, hvor der bruges rigtig meget tid bag rattet – ikke gennemføres.

Derimod skal det fortsat være muligt at køre til Sverige, Norge og Tyskland, hvor der kun er kort køretid.

Ansvar

Det er op til afdelingslederen at vurdere, om en tur kan tilrettelægges således, at sikkerhedsforholdene for elever og medarbejdere er forsvarlige. Afdelingslederen skal i sin vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold, medinddrage medarbejdernes kørselserfaring og efteruddannelse, herunder deltagelse i køretekniske kurser og erhvervskørekort. Kortere rejser med korte transporttider til Tyskland, Norge eller Sverige, skal godkendes af afdelingslederen.

Det er ligeledes den ansatte medarbejders ansvar, at ture gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er et stort ansvar at køre med andre mennesker, derfor skal al kørsel ske under betryggende hensyn.

Tilrettelæggelse

Ture skal tilrettelægges således, at der ikke skal køres for stærkt, og der skal køres efter vej- og vejrforholdende. Såfremt føreren på grund af vej- og vejrforhold er i tvivl om sikkerheden for transporten, indstilles turen øjeblikkeligt. I forbindelse med planlægning af ekskursioner, lejrskoler m.v., skal den eller de medarbejdere, der er fører(e), tage hensyn til den samlede belastning for føreren/førerne ved gennemførelse af hele arrangementet.

Det forudsættes, at føreren overholder gældende færdselsregler, herunder sikrer, at alle personer i busserne anvender sikkerhedssele. Føreren/førerne skal før anvendelse af busserne, orientere sig om de af Grejbanken udarbejdede regler for benyttelse af ungdomsskolens busser.