Fodboldlinjen Randers - Nordens største

Der er et tæt samarbejde med Randers Ungdomsskole omkring udvikling af fodboldlinjen. Randers Ungdomsskole støtter linjen økonomisk og med trænere.

Fodboldlinjen Randers startede for 11 år siden på Rismølleskolen i Randers. Initiativtagere til linjen var Hanne Lise Paysen, nuværende indskolingsleder på Hobrovejens Skole, Annika Østergaard, nuværende skoleleder på Ulstrup Skole, og John Witting, leder af Fodboldlinjen Randers. Til opstarten var der tilmeldt 20 spillere både drenge og piger fra 7.-9. klasse. Det var et set-up med morgentræning, hvor eleverne mødte til træningen kl. 6.15 om morgenen og sluttede kl. 7.45, hvorefter eleverne gik i skole til start kl. 8.00.

Linjen er en breddelinje, hvor alle spillere er velkomne uanset fodboldmæssige kvaliteter. Eleverne bliver niveaudelte så de kommer til at spille sammen med ligeværdige, således alle får udfordringer ud fra det niveau eleverne fodboldmæssigt er på.

Igennem de 11 år er fodboldlinjen vokset eksplosivt, hvor der for 11 år siden var en skole med to trænere og der blev trænet på et anlæg, hvor virkeligheden ser helt anderledes ud fra skoleåret 2020/21. Her er der 700 elever fra 20 skoler, 30 trænere og der bliver trænet på 19 forskellige anlæg. Dels kunstbaner, dels græsbaner. Derudover er der tilknyttet 4 undervisere på junior-og lederuddannelse og en DBU instruktør på trænerlinjen.

Træning er på 2 timer om ugen og foregår dels som morgentræning fra kl. 6.15-7.45, og dels som eftermiddagstræning fra kl. 13.30-15.00.

Fodboldlinjen blev i 2019 indstillet til Danskernes Idrætspris - den største pris i Danmark. Fodboldlinjen fik flest stemmer af alle de nominerede. Fodboldlinjen vandt prisen ved uddelingen den 4. januar 2020 i Herning.  

Prisen er på 100.000 kroner og blev uddelt ved et stort sportsgalla/- show Boxen 2020 i Herning. 

Fodboldlinjen Randers er de første der vinder prisen fra Østjylland. 

På fodboldlinjen er der udover træning mange tiltag der kommer eleverne til gode. På 9. klassetrin er der udviklet en juniorleder uddannelse - den eneste i Danmark med det set-up. Linjen er udviklet af lektor Jesper Møgelvang, Tradium HHX og leder af fodboldlinjen John Witting. Undervisning varetages af tre undervisere, og alle elever på 9. klasses niveau bliver tilbudt uddannelsen.

Ligeledes tilbyder fodboldlinjen som de eneste i Danmark i folkeskole-regi en UEFA certificeret træneruddannelse C1 i samarbejde med DBU. 

De første 14 C1 trænere blev uddannet i foråret 2020. Uddannelsen varetages af DBU instruktører og træner på fodboldlinjen Alex Stæhr Pedersen.

Eleverne kommer fra følgende skoler i skoleåret 2020/21:

 • Grønhøjskolen, 7.-9. kl.
 • Rismølleskolen, 5.-9. kl.
 • Nørrevangsskolen, 7.-9. kl.
 • Hobrovejens Skole, 5. kl.
 • Hobrovejens Skole, 6. kl.
 • Vestervangsskolen, 7.-9. kl.
 • Vestervangsskolen, 5.-6. kl.
 • Blicherskolen, 7.-9. kl.
 • Munkholmskolen, 6.-9. kl.
 • Hornbæk Skole, 7.-9. kl.
 • Tirsdalens Skole, 8.-9. kl.
 • Tirsdalens Skole, 7. kl. 
 • Assentoftskolen, 6.-9. kl.
 • Heltidsskolen Randers
 • Østervangsskolen, 5.-6. kl.
 • Kristrup Skole, 5.-6. kl.
 • Søndermarksskolen, 5.-6. kl.
 • Langå Skole, 4.-9. kl.
 • Bjerregrav Skole, 5.-6. kl.
 • Asferg Skole, 5.-6. kl.
 • Fårup Skole, 5.-9. kl.
 • Havndal Skole, 5.-6. kl. 
 • Korshøjskolen, 5.-9. kl.

Alle skoler der starter får det første år en startpakke som indeholde bolde, skjolde og kegler. Derefter skal skolerne selv supplere op.

Eleverne fra 6. kl. på Vestervangsskolen og Hobrovejens Skole træner sammen, da Hobrovejens Skoles elever skal gå på Vestervangsskolen fra 7. kl.

Det samme gør sig gældende for elever på Østervangsskolens 6. kl. og Rismølleskolens 6. kl., da Østervangsskolens elever skal gå i 7 kl. på Rismølleskolen.

Elever fra 9. klasserne kan efterfølgende fortsætte på HHX og søge ind på Sport Leadership, som viderefører juniorlederuddannelsen/træneruddannelsen på gymnasieniveau.

John Witting 
Leder af fodboldlinjen, Randers Kommune
Tlf.: 9243 9470
E-mail: john.witting@randers.dk

Karsten Madsen
Koordinator
Tlf.: 6120 3628
E-mail: Karsten.Madsen@randers.dk

Steffen Reng Andersen
Ungdomsskoleleder, Randers Ungdomsskole
Tlf.: 8915 4608 eller 2558 2826
E-mail: steffen.andersen@randers.dk

Mirela Basic
Sekretær
Tlf: 8915 4605
E-mail: mirela.basic@randers.dk

 

 

Fodboldlinjen Randers har i 2019 vundet den største og mest prestigefyldte pris i Danmark - Danskernes Idrætspris. 

Prisen er på 100.000 kroner og blev uddelt ved et stort sportsgalla/- show Boxen 2020 i Herning. 

Fodboldlinjen Randers er de første der vinder prisen fra Østjylland. 

The football course in Randers – The largest in the Nordic countries

Read more here

Hvert år tager hele fodboldlinjen (alle eleverne fra alle årgangene og skolerne) på en studietur til Hamborg i Tyskland.

Turen starter om morgenen en lørdag, og varer hele dagen, hvor eleverne oplever en Bundesligakamp.

Turen bliver arrangeret for at skabe et godt socialt fællesskab på tværs af årgange og skoler.

Der er en mindre egenbetaling til denne tur.

Fodboldlinjen har mange gode samarbejdspartnere, der gør at linjen hele tiden udvikler sig.
Blandt andet har linjen samarbejdspartnere inden for eliten - Randers FC. Inden for undervisning Tradium, Randers Ungdomsskole og Randers Kommune.
Vores sponsorer er Din Avis Randers og Intersport.

Undervisningen i økonomi / budget og markedsførings delen på juniorlederuddannelsen varetages af rådgivere fra Jutlander Bank Randers. 

I samarbejde med Tradium er der blevet udviklet en juniorlederuddannelse for elever der går i 9. klasse.

Eleverne bliver uddannet på Tradium som en del af brobygningen.

Undervisningen bliver varetaget af gymnasielærere og af 3g-elever på sport/leadership.

Uddannelsens formål er at uddanne eleverne til at virke som juniorledere i fodboldklubbernes ungdomsafdelinger.

Eleverne bliver undervist i 4 måneder, hvor de lære om hvordan ungdomsklubber er organiseret og fungerer.

Undervisningen i økonomi / budget og markedsførings delen på juniorlederuddannelsen varetages af rådgivere fra Jutlander Bank Randers. 

Slutproduktet er en synopsis, hvor eleverne skal opbygge deres egen klub fra bunden.

Eksamen varer 30 minutter, hvor eleverne skal forsvare deres projekt. Eleverne er opdelt i grupper med 3-4 elever pr. gruppe.

Der bliver givet karakterer der påføres et diplom som uddeles ved dimissionsfesten i april måned – her er både elever og forældre inviteret.

Overrækkes af borgmesteren Torben Hansen, Randers Kommune.

På 8. og 9. klassetrin er der et samarbejde med DBU-Jylland om en træneruddannelse C1, der kvalificere eleverne til at træne 5 til 9-årige børn i fodboldklubberne. 

Det er Alex Stæhr træner og DBU-instruktør på fodboldlinjen der varetager uddannelsen. 

Fodboldlinjen Randers er de eneste i folkeskoleregi i Danmark, der har denne uddannelse.  

Fodboldlinjen har et samarbejde med DBU-Jylland om at gøre klubberne opmærksomme på de uddannede trænere. DBU-Jylland sender breve ud til ungdomsformændene / koordinatorer med navne og telefonnumre på de uddannede elever. 

Klubberne kan derefter holde åbenhus arrangementer, hvor eleverne kan få et indblik i hvilke funktioner i klubben de kan varetage. 

Linjen har ligeledes et samarbejde med superligaklubben Randers FC. Klubben stiller superligaspillere til rådighed, der et par gange om året kommer ud til træningen på de forskellige skoler og årgange, og deltager i træningen på lige fod med eleverne. Efter træningen får eleverne mulighed for at tale med deres idoler, blandt andet om det at være professionel fodboldspiller.

Nina Svenstrup, Tirsdalens Skole

Christian Lagoni, Tirsdalens Skole

Kim Nielsen, Tirsdalens Skole 

Jonas Rytter, Bjerregrav Skole

Camilla Christensen, Blicherskolen

Søren Larsen, Blicherskolen

Henrik Kragh, Hornbæk Skole

Casper Hougaard Kristiansen, Langå Skole

Tim Hansen, Langå Skole

Bjarke Back Pedersen, Fårup Skole 

Anders Gade Holk, Fårup Skole 

Bjarne Eriksen, Korshøjskolen 

Morten Amby Christensen, Korshøjskolen 

Rasmus Thomsen, Kristrup Skole 

Anne-Marie Nygaard, Kristrup Skole 

Søren Nielsen, Søndermarkskolen 

Kasper Machenhauer Pedersen, Søndermarkskolen

Christian Lagoni, Munkholmskolen

Heidi Seerup, Munkholmskolen

Jane Olesen, Assentoftskolen

Michael Blom, Grønhøjskolen

Alex Stæhr, Nørrevangsskolen

Ahmad Kwismi, Hobrovejens Skole

Dan Løvkvist, Rismølleskolen

Kevin Hvidtfeldt, Rismølleskolen 

Steffen Meniche, Asferg Skole  

Lars Rasmussen, Østervangsskolen

Mathias Nørgaard, Østervangsskolen

Karsten Madsen, Vestervangsskolen / Hobrovejens Skole / Hornbæk Skole / Assentoftskolen

John Witting, Vestervangsskolen / Hobrovejens Skole / Tirsdalens Skole / Rismølleskolen / Østervangsskolen

Som et nyt tiltag indgår fodboldlinjen "mini" fra skoleåret 20/21 som en del af Fodboldlinjen Randers. 

Skolernes 5.-6. klasse er nu en integreret del af Fodboldlinjen Randers.

Eleverne træner dels om morgenen og dels om eftermiddagen. De deltager også på lige fod med fodboldlinjens sociale arrangementer.

Fodboldlinjens koncept er blevet oversat til engelsk og er blevet sendt til Sverige, Norge, Finland, Island og Polen.

Helsingborg Kommune har haft besøg af fodboldlinjens leder John Witting og koordinator Karsten Madsen, som gav et oplæg for ledere/rektorer og lærere i kommunen.

Det betyder, at Fodboldlinjen Randers’s koncept ligger på læringsplatforme i Helsingborg Kommune så 69 folkeskoler og 29 gymnasier kan bruge konceptet.

Fodboldlinjen Randers skal i oktober måned 2020 til en konference i Chesterfield i England og holde oplæg om linjen. Her kommer der skolefolk og ledere fra Skotland, Wales, Irland, Nordirland og England.

Fra december måned kan fodboldlinjen Randers som de eneste, tilbyde folkeskoleelever en certificeret UEFA træneruddannelse.

Eleverne kan tage en C-1 uddannelse der målretter eleverne til at træne 5-9 årige børn i fodboldklubber. Uddannelsen gør at eleverne kan forsætte træneruddannelsen til C-2 og videre i forløbet efter folkeskolen.

Trænercertifikaterne bliver sammen med juniorlederuddannelserne overrakt ved en dimissionsfest til april, hvor elever og forældre indbydes.

Diplomer og certifikater vil blive overrakt af borgmesteren Torben Hansen i Randers Kommune.

Brian Thorvaldsen, Lektor handelsgymnasiet, Tradium Randers

Jesper Møgelvang, Lektor handelsgymnasiet, Tradium Randers

Rune Nielsen, Adjunkt handelsgymnasiet, Tradium Randers 

Alex Stæhr, DBU-instruktør - træneruddannelsen 

John Witting, Leder af fodboldlinjen i Randers Kommune

Gæstelærer - Søren Pedersen, Direktør Randers FC

3.g-elever, Sport Leadership, Tradium Randers

Undervisning juniorlederuddannelsen, Tradium Randers

6. klasserne

 • Spiller fra Randers FC der skal træne eleverne en til to gange.
 • Diætist der fortæller om sund kost og søvn.

7. klasserne

 • Spiller fra Randers FC der skal træne eleverne en til to gange.
 • Fysioterapeut der fortæller om træning og skadeforebyggelse.

8.-9. klasserne

(Juniorlederuddannelsen/træneruddannelsen)

 • Spiller fra Randers FC der skal træne eleverne en til to gange.
 • Repræsentant for breddeklub fortæller om det at være leder i amatør-/breddeklub.
 • Undervisere fra Handelsgymnasiet som underviser i ledelse, innovation og økonomi.
 • Repræsentant fra Randers dommerklub der fortæller om at tage en dommeruddannelse.
 • Spiller fra et ungdomsligahold som fortæller om at træne som ligaspiller; hvad kræves der.
 • Repræsentant for kvinde-/pigefodbolden der fortæller om at træne pigespillere.

Mandage
Assentoftskolen, 5.-9. klasse 
Sted: Banerne ved skolen, kl. 13.00 - 15.00

Vestervangsskolen, 8.-9. klasse
Sted: Helsted Kunstbane, kl. 06.15 - 07.45

Tirsdalens Skole, 7. klasse
Sted: Banerne ved skolen / Ulvehøj kunstbane, kl. 13.35 - 15.05

Østervangsskolen, 5.-6 klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 13.15 - 15.00

Tirsdage
Blicherskolen, 7.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 13.00 - 15.00

Bjerregrav Skole, 5.-6. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 14.15 - 16.00

Søndermarkskolen, kl. 5.-6. klasse
Sted: Banerne ved skolen / Kristrup kunst, kl. 06.15 - 07.45

Tirsdalens Skole, 8.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen / Ulvehøj kunstbane, kl. 13.35 - 15.05

Onsdage
Grønhøjskolen, 7.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen / hallen, kl. 14.30 - 16.00

Kristrup Skole, 5.-6. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 06.15 - 07.45

Langå Skole, 5.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 06.15 - 07.45

Hobrovejens Skole, 5. klasse
Sted: Banerne ved skolen / hallen, kl. 13.00 - 15.00

Asferg Skole, 5.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 13.45 - 14.15

Torsdage
Hobrovejens Skole / Vestervangsskolen, 5.-7. klasse
Sted: Helsted Kunstbane, kl. 06.15 - 07.45

Nørrevangsskolen, 7.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen / hallen, kl. 06.15-07.45

Fårup Skole, 5.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 14.00 - 15.30

Fredage
Rismølleskolen / Østervangsskolen, 6.-9. klasse
Sted: DB's anlæg græsbanen / kunstbanen, kl. 06.15 - 07.45

Korshøjskolen, 5.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 06.15 - 07.45

Munkholmskolen, 7.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 06.45 - 08.15

Havndal Skole, 5.-6. klasse 
Sted: Banerne ved skole, kl. 14.00 - 15.00

Hornbæk Skole, 7.-9. klasse
Sted: Banerne ved skolen, kl. 06.15 - 07.45

 • Fodboldlinjen Randers facebook - facebook administrator, Karsten Madsen.
 • Kommunens kommunikationsafdeling, Martine Fibiger.
 • Oplysninger om fodboldlinjen findes på Randers Ungdomsskolens hjemmeside under undervisning.
 • Fodboldlinjen Randers Kommunes hjemmeside.