Uddannelser på fodboldlinjen

Du kan tage en træneruddannelse, juniorlederuddannelsen og Diplom Danmark-uddannelsen.

Træneruddannelsen

Fodboldlinjen tilbyder som de eneste i Danmark i folkeskole-regi en UEFA-certificeret C1-træneruddannelse i samarbejde med DBU.

C1-træneruddannelsen kan tages på 8. og 9. klassetrin og kvalificerer dig til at træne 5-9-årige børn i fodboldklubberne. 

Uddannelsen varetages af DBU-instruktører og træner på fodboldlinjen Alex Stæhr Pedersen.

Fodboldlinjen har et samarbejde med DBU Jylland om at gøre klubberne opmærksomme på de træneruddannede elever. DBU Jylland sender breve ud til ungdomsformændene/koordinatorer med navne og telefonnumre på de uddannede elever. Klubberne kan derefter holde åbent hus-arrangementer, hvor du kan få et indblik i, hvilke funktioner i klubberne du kan varetage. 

Juniorlederuddannelsen

I samarbejde med Tradium er der blevet udviklet en juniorlederuddannelse for elever i 9. klasse. Uddannelsen tages på Tradium som en del af brobygningen.

Undervisningen bliver varetaget af gymnasielærere og af 3.g-elever på Sport Leadership-uddannelsen på Tradium Randers.

Uddannelsen skal give dig mulighed for at virke som juniorleder i en fodboldklubs ungdomsafdeling.

Du bliver undervist i 4 måneder, hvor du lærer om, hvordan ungdomsklubber er organiseret og fungerer.

Undervisningen i økonomi/budget og markedsføringsdelen på uddannelsen varetages af rådgivere fra Jutlander Bank Randers.

Slutproduktet er en synopsis, hvor du og dine kammerater i en gruppe på 3-4 personer skal opbygge jeres egen klub fra bunden. Eksamen varer 30 minutter, hvor I skal forsvare jeres projekt.

Diplom Danmark

Diplom Danmark er en idrætslederuddannelse for dig på 14-17 år i folkeskolernes 8.-10. klasse.

Diplom Danmark består af fire dele, herunder både træneruddannelsen og juniorlederuddannelsen, som er beskrevet ovenfor, samt klubpraktik og en individuel mundtlig evaluering.

Dommeruddannelsen på Fodboldlinjen Randers 


Fodboldlinjen Randers tilbyder i samarbejde med Randers Dommerklub, som de eneste i Danmark, i folkeskoleregi eleverne en dommeruddannelse. 

Det er elever fra Fodboldlinjens 9. klasser, der kan tilmelde sig, når de er fyldt 15 år. 

Uddannelsen er gratis. 

Sådan bliver du dommer


Teori
Undervisning i Fodboldloven.
2 timers e-learning

Teori
Fodboldloven
4 hverdagsaftener à 3 timer eller 1 weekend à 2 x 7 timer (online eller fysisk)

Eksamen
Elektronisk prøve og efterfølgende samtale om Fodboldloven.
Ca. 1 time

Uddannelseskampe
Tre uddannelseskampe. Bemærk: Du modtager kørselsgodtgørelse, men ikke omkostningsgodtgørelse for dine tre uddannelseskampe.

Licens/bevis
DBU Dommerkort. 
    
Kompetence
Som DBU Dommer har du mulighed for at virke som fodbolddommer i såvel ungdoms- som seniorrækker. 

 

Dimissionsfest

Diplomerne og trænercertifikaterne bliver uddelt ved en dimissionsfest for dig og dine kammerater, hvor jeres forældre bliver inviteret.

Diplomer og certifikater vil blive overrakt af borgmesteren i Randers Kommune, Torben Hansen.