Tilbud

Ungdomsskolens hold er mest på skoler, men tilbudene er mange og findes i alle kroge af kommunen.

Randers Ungdomsskole har 2100 m2 på Nyholmsvej 12, hvor der er aktiviteter.

På Nyholmsvej 12 er der bl.a.:

 • Kunstholdet
 • Break dance
 • Motor
 • Jagt
 • Knallertundervisning
 • Førstehjælpskurser
 • Øvelokaler
 • Boldspil
 • Skate
 • Klatring
 • Robolab

Mandag og onsdag fra 14.00-22.00, er der åben i de unges "fantasifabrik". Ungemiljø Fantasifabrikken er åben for alle unge i Randers kommune mellem 13 og 18 år. Her har unge mulighed for at slappe af og deltage i nogen af de mange aktiviteter. Det er gratis at komme i Ungemiljøet.

Motorværkstedet er åbent onsdag fra kl. 15.00 - 20.00.

Kunstværkstedet er åbent hver mandag og onsdag kl. 14.00 - 20.00.

Er du 15-17 år og vil køre på lille knallert?

Alderskrav

Du må køre på knallert når du er 15 år. Du kan starte på at tage kørekortet når du er 14 år og 6 måneder.

Uddannelsen

Du skal have et kørekort, hvis du vil køre på lille knallert. For at få kørekortet skal du – hvis du er under 18 år – følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

Undervisningen består af 30 lektioner inklusive den teoretiske og den praktiske prøve. Fra du starter på undervisningen, til du har bestået den praktiske prøve, skal der gå minimum 14 dage.

Førstehjælpskurset

Du SKAL have gennemført kurset ”Færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere” før du kan komme til knallertprøven. Det er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

Kurset varer 8 timer (4 timer med basal genoplivning og 4 timer med færdselsrelateret førstehjælp) og SKAL tages i Ungdomsskolen.

Bevis:
Du modtager bevis og skal angive din egen mailadresse. Mailadressen kan kun benyttes en gang.

Priser

Det koster 660 kr. at tage knallertkørekortet.

Derudover skal du også betale for førstehjælpskurset. Prisen er 150 kr. i Ungdomsskolen. Der er mødepligt på holdet.

Hvis du dumper til enten teoretisk eller praktisk prøve, koster det 300 kr. at gå til en ny prøve.

Du skal betale, når du tilmelder dig.

Bemærk også

Sanktionerne for at køre ulovligt på knallert er blevet strengere. Du kan både risikere at få knallerten konfiskeret, miste retten til at køre knallert og få udsat muligheden for at køre bil.

Aldersgrænsen for at køre stor knallert (knallert45) er 18 år.

Holdstart

Du kan tage knallertkørekort på Nyholmsvej 12 Randers, og vi har hold hele året.

Undervisningen består af både teori, praktisk knallertkørsel.

Vi har alt det nødvendige udstyr: Gode knallerter, styrthjelme, radioanlæg, dvd-film og bøger.

Dato på hjemmesiden er vejledende.Du får mail om starttidspunkt og undervisningsdage.

Fravær

Der er mødepligt til timerne.

Du kan tage traktorkørekort i Ungdomsskolen.

Du får undervisning i færdselslære, køreteknik og gennemgang af traktorens mekanik.

Undervisningen tilbydes gennem Favrskov Ungdomsskole og forgår på motorbanen i Hinnerup.

Består du den teoretiske prøve og køreprøven, kan du få udstedt kørekort.

Du kan tilmelde dig her.

Vision

Ungdomsskoleundervisningen i Randers Ungdomsskole er et sted for dannelse, hvor engagerede undervisere støtter den unges personlige udvikling. Det i et læringsmiljø, hvor involvering og kvalificeret selvbestemmelse giver kompetencer til et sundt og aktivt fritidsliv.

Ungdomsskoleundervisningen i Randers Ungdomsskole er for alle og giver mulighed for at knytte venskaber på tværs af køn, etnicitet og sociale baggrunde. Vi vægter, at de unge mødes i trygge rammer, hvor de får mulighed for at lære, afprøve og udvikle deres kreative kompetencer samt efterprøve lyst og evner i forhold til de erhvervsfaglige uddannelser.

Definition

Ungdomsskoleundervisning på Ungdomsskolehold sker i læringsmiljøer og værksteder og defineres i en holdbeskrivelse som udarbejdes af underviser og de unge i fællesskab.

Holdbeskrivelsen arbejder ud fra 4MAT-modellen: Hvorfor skal det læres? - Hvad skal læres? - Hvordan skal det læres? og Hvordan kan det bruges?

Strategisætninger

Strategisætning 1:De unge tilegner sig viden og indsigt gennem mødet med en mangfoldighed af rollemodeller, og et bredt udbud af faglige, personlige og sociale aktiviteter, kendetegnet ved (både) uformel og formel læring.

Hvorfor: Ungdomsskolen er et supplement til den almindelige undervisning og bidrager med særlige kompetencer. F.eks. i Kunst

Hvordan: Spændende og vedkommende undervisning på masser af hold. Vi har hvert år ca.300 hold

Hvad: En helhedsorienteret, alternativ og meningsfuld undervisning der bidrager til den unges udvikling. F.eks. på Vildmarkshold

Strategisætning 2:

De unge lærer at tage ansvar og forholde sig til forskellighed, pligter og rettigheder og navigere med tolerance og respekt i det samfund, de er en del af.

Hvorfor: De unge deltager på et hold, hvor alle er vigtige. F.eks. på Bandhold.

Hvordan: De unge har alle en aktiv opgave på holdet. F.eks. . på Tøsehold

Hvad: Konkrete ansvarsopgaver gør den enkelte nødvendig på holdet. F.eks. på Fodboldlinjen

Strategisætning 3:

De unge oplever muligheder, udvikler mod og forfølger deres drømme, med afsæt i fællesskaber, der styrker deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

Hvorfor: De unges ejerskab for aktiviteten fremmer forståelsen. F.eks. på Motorhold.

Hvordan: Aktiv deltagelse i aktiviteten giver sammenhæng. F.eks. på Boldspilshold

Hvad: Personlig udvikling igennem aktiviteter hjælper de unge til at turde. F.eks. på Dramahold.

Strategisætning 4:

De unge oplever medindflydelse gennem inddragelse og demokratiske processer, for derigennem at lære at dialog, argumentationer og kompromisser er vigtige redskaber og kompetencer i et demokratisk samfund.

Hvorfor: De unge kan se at personlige redskaber skal bruges. F.eks. på Studieture.

Hvordan: De unge får forståelse for hvordan personlige redskaber bruges. F.eks. i  MPU

Hvad: Forskellige redskaber tilegnes og bruges fremadrettet i forskellige situationer. F.eks. i Milife-undervisning.

  

MILIFE er et aktivt og involverende personligt undervisningstilbud der på en og samme tid udfordrer og tager vare på de unge, samt sikrer dem personlige værktøjer for livet gennem facilitering af aktiviteter, øvelser, opgaver og lege der udvikler dem.

MILIFE tilbydes i alle skoler i Randers Kommune og undervisningsforløbet tilrettelægges som et samarbejde imellem skolen, lærerne og Randers Ungdomsskoles Milife-koordinator Mette Lystrup Mølle.

Vi vil gerne udbrede kendskabet og tilbyde MILIFE som:

 • Et uddannelses- og læringsforløb for 7. til 10. klasse i grundskolerne i Randers Kommune i kompetencefelter ”Kend dig selv” - ”Dig og andre” – ”Road map” der bl.a. tager hånd om elevens alsidige udvikling og  uddannelsesparathed.

 • Understøttende undervisning på grundskolerne i Randers Kommune.

 • Et Profilskoleforløb for alle unge i overbygningen på en specifik folkeskole i Randers Kommune.

 • Et uddannelses- og læringsforløb for unge på Ungdomsuddannelserne i Randers Kommune – der bl.a. tager hånd om elevens personlige og    sociale kompetencer samt den alsidige udvikling.

 • Evidensbaseret læring i personlige og sociale kompetencer kombineret med progressionsmålinger.

 • Intensive læringsforløb gennem MILIFE Læringscamp - herunder Sommerskole i Randers Ungdomsskole hvor vi gennem udviklings- og pilotprojekter videreudvikler MILIFE-uddannelsen for de unge.

Kontakt Mette Lystrup Mølle på: Mail: mette.lystrup.mølle3@randers.dk eller tlf. 30438627

Følg med her: https://milife.dk/

I samarbejde med skolerne i kommunen tilbydes særlige valgfag. Fagene er et supplement til de øvrige fag, som skolerne tilbyder.

Tag med Ungdomsskolen på studieture og bliv inspireret. Oplev et andet land og en anden by eller udfordringer for unge og deres venner på ski. Fede oplevelser i København eller på vandretur i naturen.

Til de innovative unge tilbydes en uddannelse målrette særlige projekter. Med udgangspunkt i en ide arbejdes der på at gennemføre og afvikle event med hjælp fra kvalificerede voksne.

Sexambassadørerne tilbyder dialog og fakta baseret undervisning i seksualitet efter ung til yngre-metoden. Undervisningen indeholder mange emner som f.eks.: venner, følelser, kærester, ”den første gang”, forældre, prævention, kønssygdomme, grænser med spilleregler mm. Tilbuddet betragtes som et supplement til seksualundervisningen.

Randers ungdomsskole tilbyder undervisning til elever med særlige behov.

 • Specialisterne for specialklasse elever
 • Undervisning for autister
 • Hjælp til inklusion
 • RUN for unge der har svært ved at komme i skole
 • Forløb for ikke uddannelsesparate
 • Talents of Tomorrow

  Talents of Tomorrow skal hjælpe 136 unge i alderen 13-17 år med at finde et fritidsjob og dermed styrke de unges arbejdsidentitet og kompetencer samt tilknytningen til uddannelsessystemet.

  Gennem et forløb på 26 uger deltager de unge bl.a. i undervisning, workshops og sociale arrangementer, har individuel vejledning og løser løbende arbejdsopgaver på Randers FCs hjembane, Cepheus Park Randers. Alt sammen med det formål at styrke de unges faglige og sociale kompetencer, sådan at de kan varetage et fritidsjob - og jobbet hjælper vi også med at finde.

  Projektet er et samarbejde mellem Randers FC Jobakademi, Bysekretariatet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Randers Ungdomsskole.
  Talents of Tomorrow er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Hør nærmere på tlf. 8915 4600 - Tjek www.randersungdomsskole.dk eller hent APPén Tabulex ungdomsskole.

Science Camp Randers er for elever med interesse og evner inden for naturvidenskabelige fag og handler om at styrke talentudvikling.

Læs mere om de forskellige forløb

 

Du kan tage jagttegn i Randers Ungdomsskole.

Kurset for dig, der ønsker at blive jæger. Du får undervisning i love, regler samt våbenbehandling. Jagtkursus drejer sig om, at gøre dig til en god jæger, derfor får du også et grundigt naturkendskab og meget at vide om vildtpleje og vildtkendskab. Du kommer også på skydebane og måske på ekskursioner til konservator og Bøssemagerværksted m.v. Det vil give dig en god baggrund til at bestå den lovpligtige prøve, så du kan erhverve jagttegn.

Du kan gå op til prøve i det år du bliver 16 år og får dit bevis/jagttegn når du bliver 16 år. Udgifter til bog 250 kr. Herudover ca. 500 kr til skydeøvelser.

Noget undervisning foregår på Nyholmsvej 12 og noget ved skydebanen i Øster Tørslev. Kurset strækker sig over 3-4 måneder og starter i efteråret eller lige efter jul.

Der udbydes lige nu et hold hvert år.

 

Randers Ungdomsskole tilbyder undervisning i Social Emotionel Læring. (SEL)

Socio Emotionel Learning bygger på teorier og forskning i følelsesmæssig intelligens (EI). At være følelsesmæssig intelligent betyder kort sagt, at man er i stand til at regulere sine følelser og følelsesmæssige respons på en måde, der skaber positive resultater for en selv og for andre.

Social Emotionel Læring er den læringsproces, hvormed børn – og voksne – tilegner sig de nødvendige holdninger og kompetencer og anvender denne faglige viden for at kunne

 • Forstå og regulere følelser
 • Sætte og opnå positive mål,
 • Føle og vise empati for andre,
 • Etablere og opretholde positive relationer
 • Træffe ansvarlige beslutninger.
 • Randers Ungdomsskole tilbyder undervisning i 6 kompetenceområder – som snarest suppleres med yderligere 6 kompetencer.

Kompetencen – Kommunikation og kropssprog er et obligatorisk kompetencefelt, som alle starter med. Herefter kan klassens lærere og elever vælge, hvilke andre kompetencer, der er vigtige for klassen at arbejde med.

De enkelte kompetencefelter afvikles på en skoledag i tidsrummet kl. 08.30 – 13.30.

Undervisningen i SEL kan foregå på Nyholmsvej 12, på hjemskolen eller en kombination af begge.

Det er op til klassen og lærerne, at vurdere omfanget af SEL.

Den enkelte folkeskoleklasse kan beslutte at arbejde med en enkelt kompetence (hermed den obligatoriske kompetence) men folkeskoleklassen kan også beslutte at arbejde med andre for dem aktuelle og relevante kompetencer.

Randers Ungdomsskole stiller med 1 - 2 SEL-underviser/e.

Det forventes at folkeskoleklassens lærer/lærere deltager aktivt i undervisningen.

SEL-forløbene aftales på et formøde mellem folkeskoleklassens lærere og ungdomsskolens SEL-underviser.

Undervisningen er tilrettelagt med fokus på aktive praktiske øvelser, hvor der efterfølgende søges refleksioner og transferværdier til egen skoledage - men undervisningen indeholder også teoretiske sekvenser. Undervisningen i SEL er gratis for den enkelte folkeskole.