Bestyrelse

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver og beføjelser er angivet i lov om ungdomsskoler og omfatter ansvaret for samtlige ungdomsskolens områder.

Ungdomsskolebestyrelsen har ansvaret for undervisning, klubvirksomhed, drift af Heltidsskolen og varetagelse af projekter og ad hoc-opgaver, som ungdomsskolen måtte påtage sig.

Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer og er sammensat således:

  • Ét medlem valgt af Randers Kommunalbestyrelse
  • To medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indhentet indstilling fra lokale organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, foreninger og uddannelsesinstitutioner, der har særlig interesse i ungdomsskolearbejdet
  • Tre medlemmer valgt af og blandt forældrene til unge i ungdomsskolen
  • Tre repræsentanter for lærere og øvrige medarbejdere valgt af og blandt ungdomsskolens medarbejdere.
  • To repræsentanter for eleverne valgt af og blandt ungdomsskolens elever

For hvert medlem vælges tillige en personlig stedfortræder. Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege ét medlem og suppleant samt to medlemmer og suppleanter efter indstilling.

Medlemmer af bestyrelsen

Forældrerepræsentanter

Rikke Malene Bilgrau
E-mail: rikkebilgrau@webspeed.dk

Jakob Kjær Kristensen
E-mail: jakobz78@hotmail.com

Thomas Lynge Houmann
E-mail: thomas.lynge.houmann@randers.dk

Politisk repræsentant

Peter Nellemann
E-mail: peter.nellemann@randers.dk

Jan Leth Nielsen (Suppleant)
E-mail: jln@sl.dk

Organisationsrepræsentanter

Jan Guldmann (Næstformand) 
E-mail: jan.guldmann@3f.dk

Anne Grethe Rosenberg (Suppleant)
E-mail: anr@bupl.dk

Steffen Ludvigsen (Formand)
E-mail: steffen.ludvigsen@nordea.dk

Medarbejderrepræsentanter

Torben Tellefsen, Center for Undervisning og læring
Tlf.: 2943 9719
E-mail: torbentellefsen@gmail.com 

Alex Stæhr Pedersen, Center for Heltidsundervisning
Telefonnummer: 2015 2006
E-mail: alex.staehr.pedersen@randers.dk

Ole Gynther Sørensen, Center for Fritidsmiljø og Demokrati 
Tlf.: 3028 8209
E-mail: olegynther@gmail.com

Elevrepræsentanter

Lærke Buus

Mathias Schrøder Jakobsen 

Sekretær og ungdomsskoleleder

Steffen Reng Andersen
E-mail: steffen.andersen@randers.dk