Bestyrelse

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver og beføjelser er angivet i lov om ungdomsskoler og omfatter ansvaret for samtlige ungdomsskolens områder.

Ungdomsskolebestyrelsen har ansvaret for undervisning, klubvirksomhed, drift af Heltidsskolen og varetagelse af projekter og ad hoc-opgaver, som ungdomsskolen måtte påtage sig.

Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer og er sammensat således:

  • Ét medlem valgt af Randers Kommunalbestyrelse
  • To medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indhentet indstilling fra lokale organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, foreninger og uddannelsesinstitutioner, der har særlig interesse i ungdomsskolearbejdet
  • Tre medlemmer valgt af og blandt forældrene til unge i ungdomsskolen
  • Tre repræsentanter for lærere og øvrige medarbejdere valgt af og blandt ungdomsskolens medarbejdere.
  • To repræsentanter for eleverne valgt af og blandt ungdomsskolens elever

For hvert medlem vælges tillige en personlig stedfortræder. Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege ét medlem og suppleant samt to medlemmer og suppleanter efter indstilling.

Medlemmer af bestyrelsen

Forældrerepræsentanter

Jette Bødker (Formand)
Tlf.: 2138 9861
E-mail: jetb@syddjurs.dk

Pia Aalestrup
Tlf.: 2921 7663
E-mail: piaaalestrup@yahoo.dk

Heidi Bengzon
Tlf.: 2225 3968
E-mail: pbengzon@gmail.com

Politisk repræsentant

Jan Leth
E-mail: jln@sl.dk

Organisationsrepræsentanter

Morten Illum
E-mail: skaa@danskebank.dk

Jan Guldmann
Tlf.: 8643 8565 eller 3067 6340
E-mail: jan.guldmann@3f.dk

Medarbejderrepræsentanter

Lisbeth Nielsen, Center for Undervisning og læring
Tlf.: 2012 6881
E-mail: lisbeth@lisbethn.dk

Nikolaj Høegh Skjøde, Heltidsundervisningen
Telefonnummer: 2944 9110
E-mail: Nikolaj.Hogh.Skjode.Andersen@randers.dk

Rene Berg Andersen, Fritidsmiljøerne
Tlf.: 2371 4712
E-mail: rene.berg.andersen@randers.dk

Elevrepræsentanter

Cecilie Juhl Løkkegaard
E-mail: cecilie.juhl@live.dk

Camilla Jensen
E-mail: kak.cmj@gmail.com

Sekretær og ungdomsskoleleder

Steffen Reng Andersen
E-mail: steffen.andersen@randers.dk