Vores profil

Med varierende tilbud til mere end 10.000 unge er Randers Ungdomsskole den største skolevirksomhed i Randers Kommune.

Som skoleform er ungdomsskolen hele tiden i forandring. Tiden ændrer sig, nye opgaver og prioriteringer kommer til og andre træder i baggrunden eller forsvinder. Men formålet er overordnet for Randers Ungdomsskole det samme; nemlig at støtte udviklingen af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.

Ikke alle unge er uddannelsesparate, hvad enten det er af faglige, personlige eller sociale årsager. Ikke alle formår at gå den lige vej. Derfor er der brug for andre og nye initiativer og uddannelsestilbud alt efter de lokale og nationale prioriteringer.

Dette kræver en dynamisk, handlekraftig, samarbejdsvillig og visionær organisation, som forstår at forene de unges ønsker og behov med samfundets overordnede målsætninger. Med sine rødder i folkeoplysningen, sin særlige pædagogik, den fleksible rammelovgivning og det frie lærevalg er Randers Ungdomsskole en væsentlig faktor og aktør i bestræbelserne på at sikre de unge uddannelse og et godt liv i Randers Kommune.

Samtidigt danner ungdomsskolevirksomheden ramme for et trygt fællesskab og et aktivt udviklende fritidsliv.

Fælles er, at Randers Ungdomsskole fungerer som en form for pædagogisk laboratorium, hvor der kan eksperimenteres med og igangsættes de nødvendige nye veje og metoder.

Med andre ord: ”Læring til livet”