Forældreinformation

Her kan du som forælder få mere viden om betingelser, forsikringsforhold, tilladelser og anden nyttig viden om din søn/datters rettigheder og pligter i forbindelse med undervisning eller anden aktivitet i Randers Ungdomsskole.

Vi vil gerne være med til at give alle unge et trygt og godt fritidsliv og opfordre forældre til at være i dialog med ungdomsskolen og andre ungeaktører om deres børn/unges fritidsaktiviteter.

Deltagelse I ungdomsskoleaktiviteter ud af huset, overnatning, kørsel i ungdomsskolens busser og risikobetonede aktiviteter kræver forældreunderskrift.

Randers Ungdomsskole har ingen ulykkesforsikring på undervisning og klubaktiviteter. Vi opfordrer derfor forældrene til at undersøge om egen forsikring dækker eller tegne egen forsikring.

Deltagelsen i aktiviteterne sker med andre ord på eget ansvar og risiko.

Aktiviteterne foregår under fornødent opsyn, og eleverne skal benytte det til aktiviteten knyttede sikkerhedsudstyr, som f.eks. styrthjelm, sikkerhedssele, redningsvest m.v.

Forældretilladelsen medbringes før aktiviteten starter. Tilladelsen gælder et år fra underskriftsdato.

Hent forældretilladelsen her

Randers Ungdomsskole tilbyder ca. 300 undervisningshold. De fleste hold er tilknyttet folkeskolerne i kommunen eller Ungdomsskolens lokaler på Nyholmsvej 12. En del hold tager udgangspunkt i vores klubber og ungdomsmiljøer.

Undervisningen er gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rejser.

Holdene er af forskellig længde og foregår både eftermiddage, aftner, weekender og i ferier. Der er høj grad af involvering af de unge på holdene.

Er starttidspunkt ikke oplyst, vil du få besked, når der er tilmeldinger nok til at starte holdet.

Har du spørgsmål til fritidsundervisning, så kontakt:

Hovedkontoret (åbent fra kl. 08.00-15.30) 8915 4600
Peter Larsen 2021 8240

Køb

Du kan købe en tilmelding her. Ved købet kan du betale med Dankort. Du skal, efter at købet er gennemført, selv printe din kvittering ud.

Køber er selv ansvarlig for at have en funktionsdygtig printer.

Alle priser er i DKK (danske kroner).

Ungdomsskolen gør opmærksom på at:

  • du skal inden betaling kontrollere, at det er den korrekte aktivitet, som du tilmelder dig.
  • prisen på en aktivitet refunderes kun i tilfælde af, at arrangøren aflyser aktiviteten.
  • information om arrangørens navn, adresse, telefonnummer m.m. kan ses på hjemmesiden.

Betaling

Det letteste er at betale med dankort via hjemmesiden.

Du kan også bruge netbank. Overførsel via netbank Nordea Bank:

Reg.nr.: 2212
Konto nr.: 590-87-64988

Det er MEGET VIGTIGT, at du i bankoverførelsen i teksten skriver:

  • RU
  • Dit navn
  • Fødselsdag

Ellers kan vi ikke se, du har betalt.

Tilmelding uden betaling

Tilmeldinger opdateres dagligt og de tilmeldinger, der er foretaget uden betaling slettes automatisk den efterfølgende dag. Hvis man vil være sikker på, at man er tilmeldt, skal man betale i forbindelse med tilmelding.

Personoplysninger

Ungdomsskolen er ansvarlig for indsamling og behandling af persondata. De personlige oplysninger, som du indtaster under et køb (navn, adresse, postnr. by, e-mail og telefonnummer) bruges udelukkende til ordrebehandling og bliver ikke videregivet til andre.

Udover de personlige oplysninger logges også IP-adresse. Disse oplysninger bruges udelukkende til statistik og ved sager omkring misbrug/svindel.

Kundeoplysningerne sendes/opbevares ikke krypteret (CPR-nr. sendes/opbevares krypteret), men ved betaling med betalingskort, sendes disse oplysninger direkte krypteret til PBS.

Ungdomsskolen har IKKE adgang til dine kortoplysninger.

Kommer et barn eller en ung til skade i skoletiden eller i dagtilbuddet, er der kun barnets eller den unges egen ulykkesforsikring til at dække.

Indenrigs - og sundhedsministeriet har fastslået at kommunale folkeskoler, dagtilbudsinstitutioner eller andre offentlige børn- og ungetilbud i kommunalt regi kan tegne en ulykkesforsikring.

For god ordens skyld, vil vi opfordre jer til at tjekke jeres søns/datters forsikringsforhold - særligt fritids- og ulykkesforsikringen.

I Randers Ungdomsskole udbygger og fastholder vi vores medarbejderes kvalifikationer og kompetencer, dels inden for det pædagogiske felt, dels i forhold til mere praktisk betonede opgaver. F.eks. skal alle medarbejdere i Center for Fritidsmiljø gennemføre kursus således at de har gyldigt førstehjælpsbevis.

Derudover skal medarbejderne også have gennemført køretekniskkursus med minibus i kørsel på ru og glat vej, såfremt de ønsker at være chauffør af vores minibusser, når vi tilbyder de unge ture og oplevelser uden for fritidsmiljøet.

Alle Fritidsmiljøer i Randers Ungdomsskole har en MPLC Paraplylicens, der giver mulighed for at foretage offentlige visninger af film og tv-programmer fra mere end 900 rettighedshavere.

Vi gør opmærksom på, at der i klubberne kan vises film og spilles computerspil, hvor den vejledende aldersmærkning er 15 år+.

Biograf- og DVD-film er mærkede. Mærkerne viser den alder, børn og unge skal have for at se filmen alene. Er de ledsaget af forældre eller anden voksen, gælder ledsagerreglen.

Filmloven § 20, stk. 3: "Alle film må vises offentligt for børn, der er fyldt 7 år og er ledsaget af en af forældrene eller en anden voksen”.

Computerspil er ligeledes mærkede med vejledende aldersgrænser, således at forældre har mulighed for at vejlede deres børn.

Aldersvejledningen er svær at håndhæve, dels fordi den udelukkende er en vejledning målrettet forældre og ikke et forbud, og dels grundet det enorme udvalg og muligheder for at unge selvvalgt kan tilgå spil og film på egne medier.

Fritidsmiljøerne i Randers Ungdomsskole er et helhedsorienteret, udviklende og attraktivt tilbud til alle unge i Randers kommune.

Fritidsmiljøerne tilbyder alle 13-25 årige et kvalificeret fritidstilbud, der udfordrer og udvikler de unge og samtidig skaber relationer.

Med udgangspunkt i de unges medbestemmelse og medindflydelse, tilbyder fritidsmiljøerne en mangfoldighed af muligheder.

I fritidsmiljøerne møder de unge engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og giver dem nødvendigt feedback og vejledning.

Fritidsmiljøerne er en vigtig social referenceramme i de unges kultur og fritidsarena.

Randers Ungdomsskole tilbyder ca. 300 undervisningshold. Undervisningen er gratis, men der kan opkræves betaling i forbindelse med kørekort, ture og rejser. Holdene er af forskellig længde og foregår både eftermiddage, aftner, weekender og i ferier. De fleste hold er tilknyttet folkeskolerne i kommunen, vores Fritidsmiljøer eller Ungdomsskolens lokaler på Nyholmsvej 12.

Der er stor forskel på unges modenhed og den måde de tilgår og forvalter deres fritid på. Derfor tilbyder vi et bredt udvalg af aktiviteter, der tilgodeser hele aldersgruppen.

Randers Ungdomsskoles Fritidsmiljøer, er et tilbud, hvor unge frivilligt kan vælge at bruge deres fritid. Vi registrerer de unge der komme i vores tilbud som medlemmer og brugere af fritidstilbuddet, men der finder ingen daglig registrering sted. De unge kan komme og gå efter eget valg.

Vi oplever at unge der er tilknyttet et lokalområde, søger forskellige muligheder for aktiviteter i deres fritid, f.eks. sportshallen, skolegården, sportspladsen, gadehjørnerne, parkeringspladsen foran ”købmanden” osv. og derved spreder deres færden udover et geografisk stort område.

Vores opsyn med unge tager afsæt i klubben. Vi tilrettelægger og tilpasser opsyn og opgaveløsning ud fra aktiviteter med udgangspunkt i fritidsmiljøet og de unge, der vælger at bruge deres fritid der.

Vi vil gerne være medspiller i forhold til at sikre et trygt og godt lokalområde og opfordre forældre og andre ungeaktører til at være i dialog med deres børn/unge om deres fritidsaktiviteter.

Man er altid velkommen til at henvende sig til ungdomsskolen, hvis man har spørgsmål eller gode idéer ift. unges fritid.

Skolerne i Randers Kommune er røgfri. Dette gælder både for elever og ansatte.

Elever på Randers Kommunes skoler og institutioner må ikke ryge i den tid, de er på skolen eller i institutionen, heller ikke udenfor matriklen.

Randers Kommunes byråd har i visionen Røgfri Randers 2025 vedtaget at:

  • Alle har ret til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder og leger
  • Børn og unge skal sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden tobak
  • Alle rygere skal tilbydes støtte til at blive røgfri
  • Lokalt ejerskab til røgfri indsats

Du kan læse mere om Røgfri Randers 2025 her.