Forældreinformation

Her kan du som forælder få mere viden om betingelser, forsikringsforhold, tilladelser og anden nyttig viden om din søn/datters rettigheder og pligter i forbindelse med undervisning eller anden aktivitet i Randers Ungdomsskole.

Vi vil gerne være med til at give alle unge et trygt og godt fritidsliv og opfordre forældre til at være i dialog med ungdomsskolen og andre ungeaktører om deres børn/unges fritidsaktiviteter.