Flexgruppen på Heltidsskolen

Flexgruppen er for elever, som mangler tro på egne evner og har det vanskeligt i skolen.

Målgruppen til Flexgruppen er elever, som mangler tro på egne evner og har vanskeligt ved at indgå i undervisningsmæssige rammer, hvor det kræves, at man overholder mødetider og udviser motivation og selvstændighed i undervisningen. Elever i Flexgruppen har ofte haft turbulente og negative skoleforløb. Desuden har eleverne ofte fravær på grund af sociale, personlige og faglige udfordringer.

I Flexgruppen får eleven et socialt orienteret tilbud, hvor fokus er, at eleverne skal lære at blive glade for at gå i skole igen. Målet med Flexgruppen er at styrke eleverne personligt, fagligt og socialt, så de bliver i stand til at indgå i rammerne for Basis/FP-gruppen, Erhvervsgruppen, anden uddannelse eller et godt arbejdsliv.

Undervisningen

Eleverne undervises dagligt i dansk, matematik og engelsk på alternative måder, f.eks. med afsæt i bevægelse, musik, it, madlavning, dagligdags gøremål m.m.

Eleverne møder som udgangspunkt fra kl. 08.15-14.15.

I Flexgruppen er tilgangen, at eleverne skal være motiverede og undervisningsparate for at få udbytte af undervisningen. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, eventuelle sociale vanskeligheder og forskellige måder at lære på.

Vi mener, at en god relation mellem lærerne og eleverne i Flexgruppen er vigtig for, at eleverne kan udvikle sig og lære mest muligt. Derfor prioriterer vi samværsformer og aktiviteter, der styrker relationen mellem lærerne og eleverne i Flexgruppen. Blandt andet spiser lærerne og eleverne morgenmad og frokost sammen i løbet af skoledagen, og der prioriteres samvær i pauser og på lejrskoler i løbet af året.

Som forælder til en elev i Flexgruppen er du forpligtet til at indgå i et tæt samarbejde med skolen, der blandt andet kræver jævnlig kontakt, evt. hjemmebesøg og møder, så vi sammen kan tilrettelægge den bedst mulige skolegang for eleven. Derudover er der også et tæt samarbejde med Randers Kommune og andre instanser, hvis det er nødvendigt.

Ansøgning til Flexgruppen

Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have et skoleforløb i Heltidsundervisningen (f.eks. i Flexgruppen), skal du kontakte barnets nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Randers).

Hvis dit barns skole eller UU Randers i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at Heltidsundervisningen kunne være et relevant skoletilbud for dit barn, laver de i samarbejde med dig som forælder en ansøgning hertil. Derudover kan Familie- og rådgivningscentret evt. også blive inddraget i ansøgningen.

Lederen af Heltidsundervisningen beslutter i samarbejde med PPR, om dit barn vil have gavn af et skoleforløb i Heltidsundervisningen, og hvilken gruppe der vil passe bedst til dit barns behov.