Erhvervsgruppen på Heltidsskolen

Erhvervsgruppen er for elever, som ønsker et mere praktisk skoletilbud med fast erhvervspraktik.

Erhvervsgruppen er for de elever, der ønsker et mere praktisk skoletilbud med afsæt i træ, metal og motor, hvor fast erhvervspraktik er en del af skoleskemaet.

Formålet med Erhvervsgruppen er at fange eleverne i deres interessefelt med praktisk undervisning for at skabe motivation for personlig, social og faglig udvikling.

Undervisningen

I Erhvervsgruppen får eleverne projektorienteret undervisning med afsæt i primært træ, metal og motor. Derudover er eleverne i fast erhvervspraktik alle onsdage.

Eleverne møder som udgangspunkt fra kl. 08.15-14.15.

Eleverne får undervisning inden for et emne (f.eks. geometri) – gerne i form af et oplæg, hvorefter vi kobler det til en praktisk opgave på værkstedet. Eleverne sidder altså ikke længe og arbejder med bøger og skriftlige opgaver, men arbejder i stedet praktisk på værkstedet efter et oplæg.

I Erhvervsgruppen er det muligt at tage afgangsprøven i dansk, matematik og engelsk, men det er ikke et krav. Vi vurderer fra elev til elev, hvor meget eksamensundervisning vi skal tilbyde, alt efter hvor mange eksamener eleven ønsker at tage. Når vi har vurderet behovet, kommer der undervisere til værkstedet og underviser målrettet mod eksamen.

Vi mener, at en god relation mellem lærerne og eleverne i Erhvervsgruppen er vigtig for, at eleverne kan udvikle sig og lære mest muligt. Derfor prioriterer vi samværsformer og aktiviteter, der styrker relationen mellem lærerne og eleverne i Erhvervsgruppen. Blandt andet spiser lærerne og eleverne morgenmad og frokost sammen i løbet af skoledagen, og der prioriteres samvær i pauser og på lejrskoler i løbet af året.

Ansøgning til Erhvervsgruppen

Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have et skoleforløb i Heltidsundervisningen (f.eks. i Erhvervsgruppen), skal du kontakte barnets nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Randers).

Hvis dit barns skole eller UU Randers i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at Heltidsundervisningen kunne være et relevant skoletilbud for dit barn, laver de i samarbejde med dig som forælder en ansøgning hertil. Derudover kan Familie- og rådgivningscentret evt. også blive inddraget i ansøgningen.

Lederen af Heltidsundervisningen beslutter i samarbejde med PPR, om dit barn vil have gavn af et skoleforløb i Heltidsundervisningen, og hvilken gruppe der vil passe bedst til dit barns behov.