Basis/FP-gruppen på Heltidsskolen

Basis/FP-gruppen er for elever i 7.-9. klasse med undervisning på mindre hold.

Målgruppen i Basis/FP-gruppen er elever, der i nogen grad kan opfylde regler/rammer for undervisning på mindre hold.

Basis/FP-gruppen er for elever, der i nogen grad er klar til at modtage basisundervisning på 7.-8. klassetrin eller undervisning på 9. klassetrin målrettet eksamen i dansk, matematik og engelsk (FP9-undervisning).

Formålet er at dygtiggøre eleverne, så de bliver klar til at afslutte deres folkeskoleeksamen.

Undervisningen

I Basis/FP-gruppen får eleverne skemalagt basisundervisning på 7.-8. klassetrin eller skemalagt undervisning på 9. klassetrin målrettet folkeskolens prøver (FP9-undervisning) i dansk, matematik og engelsk.

Eleverne møder som udgangspunkt fra kl. 08.15-14.15.

Eleverne er opdelt i mindre hold med 4-8 personer. I det daglige undervisningsdifferentieres der i høj grad, så vi tager hensyn til den enkelte elevs behov og niveau.

Eleverne skal ikke selv have pc, skoletaske og penalhus m.m. med i skole – vi sørger for det hele.

Undervisningen forudsætter, at eleverne er deltagende og i nogen grad kan udvise ansvar, selvstændighed og mødestabilitet.

Vi mener, at en god relation mellem lærerne og eleverne i Basis/FP-gruppen er vigtig for, at eleverne kan udvikle sig og lære mest muligt. Derfor prioriterer vi samværsformer og aktiviteter, der styrker relationen mellem lærerne og eleverne. Blandt andet spiser lærerne og eleverne morgenmad og frokost sammen i løbet af skoledagen, og der prioriteres samvær i pauser og på lejrskoler i løbet af året.

Ansøgning til Basis/FP-gruppen

Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have et skoleforløb i Heltidsundervisningen (f.eks. i Basis/FP-gruppen), skal du kontakte barnets nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Randers).

Hvis dit barns skole eller UU Randers i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at Heltidsundervisningen kunne være et relevant skoletilbud for dit barn, laver de i samarbejde med dig som forælder en ansøgning hertil. Derudover kan Familie- og rådgivningscentret evt. også blive inddraget i ansøgningen.

Lederen af Heltidsundervisningen beslutter i samarbejde med PPR, om dit barn vil have gavn af et skoleforløb i Heltidsundervisningen, og hvilken gruppe der vil passe bedst til dit barns behov.