Projekt RUN

Projekt RUN er for unge på 15-21 år, som ikke er i arbejde eller under uddannelse.

Projekt RUN er for unge i alderen 15-21 år, dog primært unge under 18 år, som ikke er i gang med eller har færdiggjort en uddannelse eller har et arbejde umiddelbart efter grundskolen. De unge i Projekt RUN kan eksempelvis være sårbare og psykisk udfordrede. Bemærk, at unge med behandlingskrævende diagnoser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser ikke kan deltage i forløbet.

Målet med Projekt RUN er at hjælpe unge i gang med enten uddannelse eller arbejde.

Forløbet

Projekt RUN er et individuelt og fleksibelt forløb med fokus på den unges interesser, ønsker og behov, som skal understøtte og afklare den unges fremtidige mål om uddannelse eller arbejde.

I Projekt RUN kan den unge eksempelvis komme i afklarende praktikforløb eller brobygningsforløb, modtage faglig undervisning og deltage i forløb, som styrker personlige og sociale kompetencer.

Efter kort tid i Projekt RUN vil den unge deltage i et personligt interview, hvorefter der bliver lavet en individuel projektplan og karriereplan.

Projekt RUN er overordnet inddelt i 3 faser; relationsfasen, læringsfasen og efterværnsfasen.

Relationsfasen

I relationsfasen har vi fokus på at skabe en god og bæredygtig relation og tillid mellem den unge og projektmedarbejderen, som skal motivere og støtte den unge. Projektmedarbejderen møder den unge med positiv forståelse og tilbyder konstruktive muligheder.

I relationsfasen bliver der også lavet en projektplan for, hvad den unge ønsker sig videre i den næste fase i Projekt RUN.

Læringsfasen

I læringsfasen er der fokus på at klæde den unge på til at komme i arbejde eller uddannelse eller til voksenlivet generelt. Vi tager afsæt i den unges ønsker, drømme og behov.

Vi udarbejder en karriereplan for, hvilke ønsker og behov den unge skal arbejde med efter Projekt RUN, og hvordan medarbejderne fra Projekt RUN kan støtte den unge i at nå sine mål.

Efterværnsfasen

Efterværnsfasen hjælper den unge videre fra Projekt RUN og støtter den unge i at fuldføre sine mål, som f.eks. kan være arbejde, uddannelse eller andre afklarende forløb.

Vi arbejder med individuelle fokuspunkter for den unges personlige, faglige, sociale, erhvervsmæssige og fritidsmæssige mål.

Ansøgning til Projekt RUN

Du skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Randers) for at blive henvist til Projekt RUN.

Du er også velkommen til at kontakte en medarbejder i Projekt RUN for at høre mere om tilbuddet.