Om heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er en del af Randers Kommunes skoletilbud - en profilskole indenfor normalområdet for elever med behov for en anderledes undervisningsform end den almindelige klasseundervisning.

Heltidsundervisningen er et dagskoletilbud som udbyder en alternativ undervisningsmulighed for unge i aldersgruppen 14-18 år. Skoledagen indeholder et bredt udbud af undervisning og aktiviteter, der i samspil støtter unge frem mod at blive livsduelige, uddannelsesparate og rustede til arbejdslivet. En del af skolens elever føres til folkeskolens prøver i engelsk, matematik og dansk.

Heltidsundervisning i Randers Ungdomsskolen har plads til 56 elever, der er fordelt på 3 grupper af varierende størrelse og med forskellige profiler.

Heltidsundervisningen karakteriseres ved:

  • Fleksible læringsmiljøer med grupper på 4-8 elever, hvor de unge har individuelle læringsmål både fagligt, personlig og socialt.
  • Helhedsorienteret indsats i forhold til forståelse af den enkelte elevs livssituation i skole, fritid og familie.
  • Trygge sociale fællesskaber, hvor relationerne mellem unge og voksne prioriteres højt.
  • Undervisning og aktiviteter planlagt af både lærere, pædagoger, socialrådgiver og undervisere med en håndværksmæssig baggrund.

Heltidsundervisningens består aktuelt af:

Ansøgning til heltidsundervisningen

Ansøgningen til Randers Kommunes Heltidsundervisning foregår i et tæt samarbejde mellem forældre, elev, distriktsskole, PPR og evt. UU Randers og Myndighedscentret/Familieafdelingen.

Som forældre rettes der henvendelse til elevens distriktsskole eller UU.

Heltidsundervisningen ind- og udskriver løbende elever i løbet af skoleåret og tilstræber hurtig skolestart efter endt ansøgningsprocedure.