Heltidsskolen - Flex

Flex er et fleksibelt og individuelt orienteret dagskoletilbud i Randers Kommune.

I Flex gruppen tager den daglige undervisning afsæt i en individuelt tilrettelagte undervisning, der har som overordnet mål at udvikle den enkelte elev fagligt, personligt og socialt. Målgruppen i Flex er ofte elever med højt fravær, manglende tro på egne evner og kompetencer og vanskeligheder ift. at indgå i undervisningsmæssige rammer, hvor det kræves at man overholder mødetider, udviser motivation og selvstændighed i undervisningen.

Flex gruppen har mødetid fra kl. 08.15-14.15 hver dag. Eleverne undervises dagligt i dansk, matematik og engelsk på alternative måder. Dette med afsæt i bevægelse, musik, it, madlavning, dagligdags gøremål m.m.

Flex gruppens tilgang til undervisning er, at den unge skal være motiveret og undervisningsparat for at få et udbytte af undervisningen. Derfor er det vigtigt for os, at der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau, eventuelle sociale vanskeligheder samt forskellige måder at lære på.

I Flex gruppen træner man fagligt, socialt og personlig, med henblik på at kunne rykke videre til Heltidsskolens Basis gruppe, Heltidsskolens FP gruppe, anden uddannelse eller arbejde.

I Flex gruppen er der et udvidet samarbejde med elevens forældre, Randers Kommune og andre instanser, hvis det skønnes nødvendigt. Som forældre til en elev i Flex er man forpligtet til at indgå i et tæt samarbejde, der blandt andet påkræver jævnlig kontakt, evt. hjemmebesøg og deltagelse i møder for at tilrettelægge den bedste skolegang for hver enkelt elev.

Ansøgning om skolegang på Heltidsskolen

En ansøgning til Heltidsskolen foregår i et samspil mellem eleven, familien, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole. UU-vejledningen og Myndighedscentret / Familieafdelingen kan også være involveret.

Selve skoleplaceringen foregår i et samspil mellem lederen af heltidsundervisningen, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole.