De administrative processer i Randers Ungdomsskole

Der er udarbejdet fælles retning og rammer for de administrative processer i Randers Ungdomsskole.

Specifikt handler den fælles retning og rammerne for de administrative processer om, hvordan en sag har sin gang i Randers Ungdomsskole, således at ansvarsfordelingen og sagsproceduren bliver tydeliggjort og synliggjort for alle medarbejdere.

  • Hvad der skal ske med en sag, inden den når til sekretariatet beskrives i feltet ”Handling før sekretariatet” – for afdelingsledere og medarbejdere.
  • Hvad der skal ske med sagen, når den er i sekretariatet beskrives i feltet ”Handling i sekretariatet” – for sekretærer.
  • Hvad der skal ske med sagen, såfremt nogle ikke gør, hvad de skal gøre. Kontaktes nærmeste leder i alle sager.

Servicerapporten har dannet udgangspunkt for de temaer, vi har valgt at beskrive yderligere.