Projekter

I afdelingen for Tværgående Opgaver arbejder vi med at udvikle, kvalitetssikre og muliggøre nye, såvel som igangværende projekter i Randers Ungdomsskole med fokus på at fremme trivsel, motivation og kompetencer både blandt unge og medarbejdere.

Memoskolen
Randers ungdomsskole ønsker, i et samarbejde med 4MAT og Memo Danmark, at sætte fokus på den længerevarende læring blandt eleverne i folkeskolen.

For mange elever kan det være svært at huske alle de ting, man skal kunne til eksamen, og mange forsøger derfor at lære de vigtigste ting, igennem repetition og udenadslære. MEN her viser undersøgelser, at så snart eleverne har forladt eksamensbordet, så glemmer de hurtigt det de havde ”lært”.

Ved at gøre brug af teorien bag 4MAT og husketeknikker, tilrettelægges undervisningen på en alternativ måde, der gør det nemmere for eleverne, at huske det lærte, selv flere måneder efter eksamen. Eksempelvis har eleverne på Sønderbro-skolen i Aalborg, tidoblet deres tyske ordforråd på blot 3 uger og næsten alle elever kunne huske samtlige ord, selv måneder efter (https://www.tv2nord.dk/aalborg/ny-metode-elever-oger-deres-tyske-ordforrad-i-rekordfart).

Ved at sætte et større fokus på husketeknikker og den inddragende læringscirkel i 4MAT, vil vi udvikle et koncept, der skal give eleverne et bedre grundlag for at huske det lærte, samt forsøge at mindske den store arbejdsbyrde eleverne kan føle, op til deres eksamener, for samtidigt også at skabe en mere ligeværdig skoleoplevelse ud fra principperne i 4MAT.

Se mere på:

https://memodanmark.dk

https://aboutlearning.dk


Udeundervisning
I Randers ungdomsskole ved vi, at det rigtige undervisningsrum kan have stor effekt på den undervisning eleverne modtager. Vi ønsker derfor at bryde de gængse rammer og skabe et udendørs undervisningsrum, der kan favne både den almene undervisning og mere særprægede arrangementer.

Next Level – Nyholmsvej
Som et led i at udvikle og gøre vores lokaler aktuelle og relevante for den nuværende generation af unge, har vi i afdelingen for Tværgående opgaver igangsat projektet ”Next Level – Nyholmsvej”. For at skabe gode muligheder for medarbejder- og ungeinvolvering har vi afholdt flere arrangementer, for at inddrage og tage udgangspunkt i de idéer og behov, som vores brugere har til vores faciliteter på Nyholmsvej 12. Vi ønsker, igennem dette projekt, at skabe inspirerende og multifunktionelle omgivelser, der indbyder til medindflydelse og innovation, så vi kan inspirere til flere ungedrevne projekter fremadrettet.

Seksualundervisning for 8 klasser i Randers kommune
Et centralt udviklingsprojekt for børn og skole i Randers kommune.