Om Tværgående Opgaver

Afdelingen for Tværgående Opgaver løfter innovationen og kompetenceudviklingen ved at fastholde og udvikle nye centrale produkter, projekter og processer.

I afdelingen for Tværgående Opgaver arbejder vi med at udvikle, kvalitetssikre og muliggøre nye, såvel som igangværende projekter i Randers Ungdomsskole med fokus på at fremme trivsel, motivation og kompetencer både blandt unge og medarbejdere. Vi søger at skabe et aktivt, involverende og udfordrende projekt- og procesmiljø, hvor vi i et forpligtende fællesskab med andre afdelinger og stabsfunktioner i Randers Ungdomsskole ser muligheder sammen.

Ungdomsskolens afdeling for Tværgående Opgaver fungerer som et innovativt, pædagogisk og didaktisk laboratorium, hvor der eksperimenteres med og igangsættes de nødvendige nye veje og metoder således at Randers Ungdomsskole optræder fremtidssikret som en dynamisk, handlekraftig, samarbejdsvillig og visionær organisation.

En vigtig opgave i Tværgående Opgaver er at opfange signaler fra lokale interessenter og omverdenen, da Randers Ungdomsskole som udgangspunkt skal være hurtig til at omstille sig og sætte nye interne og eksterne produkter, projekter og processer i gang for derved konstant at udvikle egen organisation. Samtidigt tilbyder, understøtter og kvalitetssikre afdelingen også den tværgående opgaveløsning, i et stærkt og forpligtende samarbejde med driftsafdelingerne i Randers Ungdomsskole.

I afdelingen for Tværgående Opgaver igangsættes og styres centrale projekter ved i fællesskab at beskrive, iscenesætte, iværksætte og dernæst videregive til implementering i driftsafdelingerne under Randers Ungdomsskole.

Afdelingen for Tværgående Opgaveløsning, skal kendes og være respekteret, som det sted, der giver mening og merværdi for Randers Ungdomsskole. En afdeling med en høj kvalitet som er kendetegnet ved en objektiv, udviklende og dialogbaseret tilgang som det vigtigste redskab i opgaveløsningen. Dette sikres ved at alle arbejdsopgaver bearbejdes ud fra en anerkendende, undersøgende og forberedende didaktisk tilgang gennem 4MAT-modellen. En arbejdsmodel, hvor der i den konkrete opgaveløsning spørges ind til hvorfor, hvad, hvordan og hvad nu hvis, der understøtter en opgaveløsning gennem observation, tænkning, planlægning og udførelse.

Evaluering og effektmåling

I afdelingen for Tværgående Opgaver arbejder vi løbende med at effektmåle og evaluere vores projekter, fag og kurser, for at sikre en høj kvalitet i vores tilbud. Ved både at inddrage interne og eksterne evaluatorer skaber vi grundlag for højere validitet og reliabilitet i udarbejdelsen af analyser, igennem professionel og faglig dialog. Vores fokus retter sig både mod kvantitative og kvalitative undersøgelser, der har til formål at dokumentere, kvalitetssikre og optimere tilbud i Randers Ungdomsskole. Med udgangspunkt i svar fra forældre, medarbejdere og de unge selv, udarbejdes analyser og rapporter om effekt og udviklingsområder, så vi altid kan opretholde en høj kvalitet.


Kompetencer og sparring

I afdelingen for Tværgående Opgaver beskæftiger vi os med en bred række temaer og emner. Vi har derfor god mulighed for at være sparringspartnere i mange forskellige situationer. Med kompetencer indenfor fundraising, 4MAT, pædagogik, MiLife, kvalitative og kvantitative undersøgelser, ungeinvolvering, motivationsfremme og meget mere, tager vi åbent imod alle forespørgsler fra medarbejder i Randers Ungdomsskole.