Randers Fælleselevråd

Randers Fælleselevråd blev etableret i 2016, hvor vedtægterne blev udarbejdet i samarbejde mellem elever fra folkeskolerne i Randers, Børn & Skole forvaltningen og Danske Skoleelever.

Formålet med fælleselevrådet var at skabe et platform hvor elevernes holdninger kunne komme til udtryk, og som samtidig kunne sætte aftryk ift. at skabe et bedre skoleliv for alle elever i folkeskolen i Randers.

Randers Fælleselevråd mødes 8 gange om året, som udgangspunkt fra 9.00 til 13.30. Der tages afsæt i dagsordenen som er udarbejdet af formandskabet for Randers Fælleselevråd.

Randers Fælleselevråd varetages af en konsulent fra Børn & Skole forvaltningen og en medarbejder fra Randers Ungdomsskoles Center for Innovation og Kompetence, som har til opgave at støtte, klæde på og facilitere for eleverne.

Se mere om Randers Fælleselevråd på Facebook eller Instagram.

Tilgang 2019/2020

Efter opstarten af Randers Fælleselevråd (RFE) i efteråret 2016 er faciliteringen og kvalificeringen af arbejdet med RFE overgået til Randers Ungdomsskole i samarbejde med Børn & Skole. Randers Ungdomsskole har arbejdet videre med rammerne og kvalificeringen af RFE, og resultatet er et anderledes setup og en anden tilgang i skoleåret 2017/2018 og 2018/2019. Denne tilgang videreføres i 2019/2020 med nogle mindre justeringer.

Randers Ungdomsskole skaber aktive unge gennem lærings- og demokratiprocesser. Randers Ungdomsskole faciliterer og kvalificerer derfor Randers Fælleselevråd for at skabe gode rammer for de unge og udruste dem til opgaven.

Gennem arbejdet med RFE er den væsentligste opgave at skabe ejerskab hos de unge, i henhold til vedtægterne, og derfor undgå uhensigtsmæssige processer. Arbejdet tager afsæt i de behov og interesser, som de unge måtte opleve individuelt og som repræsentant for deres lokale elevråd. Der skabes tydelige formål og oplevelser, og de unge præsenteres for forskellige muligheder, som har til formål at udfordre og kvalificere deres arbejde.

Randers Ungdomsskole ønsker gennem opgaveløsningen med RFE at ruste de unge til opgaveløsningen og klæde dem på. Det sker bl.a. gennem etableringen af et uddannelsesforløb, som foregår sideløbende og i takt med de unges opgaveløsning. Uddannelsesforløbet skal supplere de unge i de processer og projekter, som de tager del i og skal fungere som dynamo for de unge, når de er ude i deres lokale elevråd.

Randers Ungdomsskole ønsker at skabe kvalificerede læringsprocesser. Ungdomsskolen benytter sig derfor af 4MAT modellen som didaktisk tilgang og metode. Gennem 4MAT tages der højde for, at skabe mening og formål, ligesom koncepter og viden formidles. Herefter afprøves det tillærte, så færdighederne trænes, og der tages højde for den videre anvendelse af det tillærte.

Gennem uddannelsesforløbet vil de unge blive klædt på med afsæt i temaer som: teambuilding og samarbejde, idegenerering og –udvikling, proces- og projektforståelse samt evaluering og læring. Forløbet struktureres således, at hvert tema italesættes og understøttes i form af øvelser, dialog og konkrete redskaber.

En væsentlig del af arbejdet med at kvalificere RFE yderligere er formandskabets rolle. Formandskabet vil derfor få mulighed for få en tydeligere rolle, hvor de er mere aktive både i og udenfor møderne. Denne ændrede tilgang kræver selvfølgelig elevernes villighed.

Det forventes, at arbejdet med RFE kommer til involvere forskellige fagfolk og eksperter på de områder, som de unge måtte gå i gang med. Ligeledes forventes det, at der i højere grad vil blive skabt en anden tilgang og andre rammer for udførelsen af RFE’s opgaver. Der kunne bl.a. være tale om forskellige oplevelser og ture, ligesom involveringen af andre dele af ungdomsskolen kan hjælpe de unge til at løse deres opgaver.

Ungdomsskolen ønsker at dokumentere arbejdet med RFE til gavn for de unge. Dokumentationen foregår bl.a. i form af beviser/diplomer for de unges uddannelsesforløb som en del af RFE og gennem inddragelse af lokale medier, for at sætte et lokalt fokus på elevernes virkelighed.

Det er RFE’s rolle at italesætte og sætte fokus på folkeskoleelevernes hverdag og situation i Randers. Der er derfor opmærksomhed på at finde nye måder og fora, hvor de unge kan bringe elevernes perspektiv i spil.

RFE skal gøre en forskel for eleverne i Randers Kommune, og derfor må strukturen omkring rådet kvalificeres yderligere. Dette er betinget af skolernes og elevernes opbakning til RFE. RFE's primære aftryk vil være gennem de unges indsatser og projekter. Det forventes, at det samtidig vil være et løft til den enkelte unge i RFE og dermed også til de lokale elevråd. På sigt kan der tænkes i tiltag, som kan understøtte de lokale elevråd yderligere og som sådan skabe en sammenhæng og overgang mellem dem og RFE.

I skoleåret 2019/2020 vil der igangsættes yderligere tiltag for at støtte og sikre opbakningen til RFE, herunder:

  • Der opfordres fortsat til at formandskabet mødes månedligt for at planlægge kommende møder, evaluere tidligere møder og forholde sig til aktuelle temaer.
  • Der arbejdes på at skabe endnu bedre synergi mellem projektformænd og formandskabet ved at formandskabet inviterer projektformændene til udvalgte møder.
  • Randers Ungdomsskole er til rådighed for skolerne i form af sparring omkring de lokale elevråd.

Årshjul Randers Fælleselevråd 2019/2020

For skoleåret 2019/2020 er der følgende indkaldelser til Randers Fælleselevråd:


Er der ændringer eller andre kommentarer til datoer eller andet, så kontakt gerne ungdomsskolen.

Dato Indhold Deltagere
Onsdag d. 11/9, kl. 9.00- ca. 14.00 Første møde, herunder: introduktion til RFE, konstituering, inspirationsmøde for kontaktlærere, forventningsafstemning RFE, valg af repræsentanter til uddannelsessamarbejdet Elevrådsrepræsentanter, kontaktlærere, skolechef og udvalgsformand

Torsdag d. 10/10, kl. 9.00-14.00 (evt. udflugt)

Fokus på samarbejde og ideudvikling ift. projekter, herunder behov og ønsker fra de lokale elevråd Elevrådsrepræsentanter
Tirsdag d. 12/11, kl. 9.00-14.00 Fokus på gruppedannelse, ideudvikling og skitsering af projekter Elevrådsrepræsentanter
Onsdag d. 18/12, kl. 9.00-14.00 Projektarbejde i grupper Elevrådsrepræsentanter
Mandag d. 13/1, kl. 9.00-14.00 Projektarbejde i grupper og kort status til skolechefen Elevrådsrepræsentanter, skolechef og evt. kontaktlærere
Fredag d. 21/2, kl. 9.00- 14.00 Projektarbejde i grupper Elevrådsrepræsentanter
Torsdag d. 19/3, kl. 9.00-14.00 Projektarbejde i grupper og forberedelse til afslutning Elevrådsrepræsentanter
Fredag d. 24/4, kl. 9.00-14.00 Præsentation, afslutning og fejring Elevrådsrepræsentanter, skolechef og udvalgsformand