Vision for ungdomsskoleundervisning

Vision 

Ungdomsskoleundervisningen i Randers Ungdomsskole er et sted for dannelse, hvor engagerede undervisere støtter den unges personlige udvikling. Dette i et læringsmiljø, hvor involvering og kvalificeret selvbestemmelse giver kompetencer til et sundt og aktivt fritidsliv.

 Ungdomsskoleundervisningen i Randers Ungdomsskole er for alle og giver mulighed for at knytte venskaber på tværs af køn, etnicitet og sociale baggrunde. Vi vægter, at de unge mødes i trygge rammer, hvor de får mulighed for at lære, afprøve og udvikle deres kreative kompetencer samt efterprøve lyst og evner i forhold til de erhvervsfaglige uddannelser. 

Definition 

Ungdomsskoleundervisning på Ungdomsskolehold sker i læringsmiljøer og værksteder og defineres i en holdbeskrivelse som udarbejdes af underviser og de unge i fællesskab. 

Holdbeskrivelsen indeholder formål, indhold, sociale aktiviteter, involvering, sundhed samt tidsplan og budget. 

Opdateret februar 2016