Vision for undervisning i ungdomsskolen

Vision

Ungdomsskoleundervisningen i Randers Ungdomsskole er et sted for dannelse, hvor engagerede undervisere støtter den unges personlige udvikling. Det i et læringsmiljø, hvor involvering og kvalificeret selvbestemmelse giver kompetencer til et sundt og aktivt fritidsliv.

Ungdomsskoleundervisningen i Randers Ungdomsskole er for alle og giver mulighed for at knytte venskaber på tværs af køn, etnicitet og sociale baggrunde. Vi vægter, at de unge mødes i trygge rammer, hvor de får mulighed for at lære, afprøve og udvikle deres kreative kompetencer samt efterprøve lyst og evner i forhold til de erhvervsfaglige uddannelser.

Definition

Ungdomsskoleundervisning på Ungdomsskolehold sker i læringsmiljøer og værksteder og defineres i en holdbeskrivelse som udarbejdes af underviser og de unge i fællesskab.

Holdbeskrivelsen arbejder ud fra 4MAT-modellen: Hvorfor skal det læres? - Hvad skal læres? - Hvordan skal det læres? og Hvordan kan det bruges?

-