Fantasifabrikken Nyholmsvej

Åbningstider: Mandag og onsdag kl. 14.00 - 22.00

Ungemiljø Fantasifabrikken er åben for alle unge i Randers kommune mellem 13 og 18 år.

Det er gratis at komme i Ungemiljøet