Brandkadetter

Randers Ungdomsskole og Falck samarbejder om Randers Ungdomsbrandkorps, som er et tilbud for børn og unge i alderen 13-18 år, der ønsker at deltage i en ny, spændende og interessant fritidsinteresse, de kan bruge til noget i deres øvrige liv. Randers Ungdomsbrandkorps vil fungere, som enhver anden fritidsinteresse de unge måtte havde. De unge mødes en gang om ugen og ind imellem i weekenderne. De unge vil ikke komme til at indgå i udryknings- vagt, men vil deltage i øvelser, også med "de rigtige" brand, redning og ambulance folk. Dermed er oplæget til indholdet også fremlagt, nemlig brand, redning og førstehjælp. Det samlede beredskab i Randers - Brandvæsen, Ambulance og de Frivillige, er meget villige til at bakke om samarbejdsprojektet. Et projekt der gerne skulle give de unge en interesse med indhold, og hvem ved - måske danne kimen til en ny brandmand. De unge vil ligeledes komme til at virke som ambassadører for deres kammerater. Undervisningen vil hovedsageligt komme til at foregå på Falck Stationen i Randers, og når det er nødvendigt for undervisningens indhold, på Langvang, som er Randers' brand og redningsskole. De unge vil få et 12 timers FH kursus med kursusbevis, som bl.a. er kompetencegivende til kørekort. De unge vil ligeledes blive undervist i "Grunduddannelse indsats", som er basisuddannelsen for at måtte virke på et slukningstog som brandmand, der bl.a. omfatter udvalgt redningsarbejde - afstivninger, højderedning og frigørelse. En gang om året i september er der landstræf for ungdomsbrandvæsner i hele Danmark. Desuden kan de forskellige ungdomsbrandvæsener holde øvelser blandt flere korps selv. Derfor må det formodes, at der i løbet af et år bliver afholdt uddannelse eller øvelse i eller over en weekend i mindst 4 tilfælde. Med hensyn til udstyr til Randers Ungdomsbrandkorpset, så stiller Falck en fuldt funktionsdygtig automobilsprøjte til rådighed for de unge. Det er endnu ikke afklaret hvorvidt indsatspåklædning som hjelme, dragter, handsker, støvler m.m. bliver brugt eller helt nyt påklædning. Deltagerne vil få udleveret hverdagspåklædning - t-shirt, trøje og bukser som de selv er ansvarlige for. Indsatspåklædningen skal opbevares på Falckstationen, og må ikke tages med hjem.