Bog om ungeinvolvering

For at udvikle og udvide kompetencelandskabet i Randers Ungdomsskole har vi udgivet en bog, som skal danne en forståelsesramme for og indeholder bl.a. proces- og ungeinvolveringsredskaber.

Bogen skal samtidig ses som et redskab til at kvalificere fremtidens ungdomsskolemedarbejder.

Bogen omhandler værktøjer og redskaber til at arbejde med unge og involveringsprocesser på en læsevenlig, illustrativ, let tilgængelig og let anvendelig måde. Bogen giver kommende, nye og erfarne ungdomsmedarbejdere en grundig indføring i det at arbejde med unge og processer. Bogens grundsubstans beskriver forforståelse, procesredskaber, værktøjskassen, empiri med interview og cases.