Frontpiloter

Hvad er en frontpilot?

Projekt  ”Frontpiloterne”

Aktuelt er der udfordringer blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i den nordlige bydel i Randers. Samtidig ønsker Opteam – Randers Ungdomsskole og Ungebasen – Randers Kommune flere unge med anden etnisk baggrund end dansk som en del af deres fremtidige personalegruppe. Samtidig vil unge med anden etnisk baggrund gerne være en del af den fremtidige personalegruppe, men er forholdsvis unge og ikke kvalificerede eller kompetente til at løfte arbejdsopgaverne.

Målgruppen

Målgruppen er seks til otte unge med anden etnisk baggrund end dansk i alderen 18-25 år, der bor i Randers Kommune. Målgruppen rekrutteres ved hjælp af dialog med de unge og eller simpel udpegning gennem organisationerne Randers Ungdomsskole og Ungebasen – Randers Kommune.

Uddannelsesforløb – "Frontpiloterne"

Med fokus på unge som kulturbærere i eksempelvis den forebyggende indsats ønsker vi at iscenesætte et uddannelses- og rekrutteringsforløb for unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Et uddannelsesforløb som inddrager de etniske unges kulturforskelle og samtidig udvikler deres kompetencer og derved kvalificerer dem som fremtidens klubmedarbejdere i Randers Ungdomsskole og mulige kommende medarbejdere i den forebyggende indsats under Ungebasen i Randers
Kommune.

Teoretisk læring

Den teoretiske undervisning sammensættes af seks kursusmoduler på fem til seks kursusaftener af tre timers varighed samt et todages eksternt weekendworkshopforløb, hvor målgruppen modtager flere forskellige proces- og projektredskaber, som kvalificerer og styrker dem som fremtidige ”frontpiloter” i bl.a. den forebyggende indsats i Randers Kommune. Frontpiloterne afslutter uddannelsen med deres eget ”afgangsprojekt”.

Teoretisk læring kombineret med praktiske forløb

Den teoretiske læring for Frontpiloterne kan eventuelt kombineres med nogle mindre praktiske forløb i Randers Ungdomsskole og Ungebasen – Randers Kommune.