Proces- og metodebog

Hvad er en proces?

For at udvikle og udvide kompetencelandskabet i Randers Ungdomsskole opereres der for tiden med en bogudgivelse, som skal danne en forståelsesramme for og indeholde proces- og ungeinvolveringsredskaber.

Bogen skal samtidig ses som et redskab til at kvalificere fremtidens ungdomsskolemedarbejder.

Bogen omhandler værktøjer og redskaber til at arbejde med unge og involveringsprocesser på en læsevenlig, illustrativ, let tilgængelig og let anvendelig måde.

Bogen giver kommende, nye og erfarne ungdomsmedarbejdere en grundig indføring i det at arbejde med unge og processer. Bogens grundsubstans beskriver forforståelse, procesredskaber, værktøjskassen, empiri med interview og cases.

Se E-bogen her