Organisationsudvikling

Team og netværksbaseret organisationsform i Heltidsundervisningen – Randers Ungdomsskole

I Randers Kommune og herunder Randers Ungdomsskole er der fokus på kvaliteten af undervisningen på det enkelte skoletilbud i heltidsundervisningen.

Randers Ungdomsskole har valgt fremtidigt at organisere sin ungdomsskolevirksomhed i en team- og netværksbaseret organisation og et koordinationsforum for til stadighed at optimere og effektivisere organisationen til at løfte den kommunale opgaveløsning.

Projektet vil beskrive, hvordan den team- og netværksbaserede organisationsform ser ud i heltidsundervisningen i Randers Ungdomsskole. Beskrivelsen vil omhandle opgaveløsningen og kompetencen hos lederen og de forskellige teams i heltidsundervisningen – herunder teamkoordinatorerne, de selvstyrende teams, kontaktpersonerne og den enkelte underviser i heltidsundervisningen.

Yderligere vil beskrivelsen omhandle de forskellige netværksbaserede faglige og pædagogiske teams samt strukturteams og deres opgavefelt og kompetencer.

Projektet iværksættes i oktober 2012 i et stærkt samarbejde mellem personalegruppen i heltidsundervisningen, lederen af heltidsundervisningen og Projekt- og Udviklingsafdelingen.