MILIFE

Hvad er MILIFE?

”Vi ønsker at fremme unges selvindsigt og personlige kompetencer og give dem muligheden for at træffe flere bevidste valg.”

Randers Ungdomsskole har sammen med konsulentvirksomheden Strandgaard i foråret 2014 introduceret MILIFE for unge mellem 13 og 25 år.

MILIFE udvikler de unges selvindsigt og forståelse for andre mennesker, øger deres selvværd og livsglæde og opbygger de kompetencer, der gør dem bedre i stand til at opnå personlig uafhængighed og at kunne tage personligt ansvar og bidrage positivt til samfundet.

MILIFE giver unge mulighed for at udvikle deres personlige kompetencer indenfor følgende fem hovedområder:

  1. Kend dig selv
  2. Dig og andre
  3. Dig og din udvikling
  4. Dig og dine mål
  5. Dig og jobbet

Hvert af disse fem hovedområder indeholder syv forskellige personlige kompetencer, der øger eksempelvis færdighederne i at træffe beslutninger, sætte sig mål, håndtere livsændringer, være proaktiv, håndtere følelser, kommunikere og samarbejde. Den unge udvikler og træner sine kompetencer og evne til at finde sin retning i tilværelsen, flytte hjemmefra, etablere sig og begynde at opbygge sin egen selvstændige tilværelse.

Alle unge, der deltager i MILIFE, gennemgår i de indledende moduler en række personlige tests, aktiviteter og spørgeskemaer, der er med til at afklare deres personlige styrker og kompetencer. Denne afklaring vil desuden sikre, at underviseren og de øvrige deltagere kan give en passende støtte undervejs gennem forløbet.