Demokratimodel

Demokratiserings- og involveringsmodel - Ungeambassadørerne i Randers Ungdomsskole

Udgangspunktet og omdrejningspunktet for hele ungdomsskolevirksomheden i Randers Kommune er de unge. Vi har formuleret en målsætning, der dækker hele Randers Ungdomsskole og sætter rammerne for vores aktiviteter – ”Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt bygger på unges ideer, interesser og behov”.

For at leve op til vores målsætning, og med det udgangspunkt at de unge er vores vigtigste ressource, ønsker vi at sætte fokus på ungeinvolvering og unges demokratidannelse, hvilket sikrer dem reel indflydelse og medbestemmelse i Randers Ungdomsskole.

Ungeambassadørerne består af unge fra Klubrådene, Ungerådet og Seniorrådet i Randers Ungdomsskole.

Ungeambassadørerne ses som en bæredygtig sammenhængskraft i Randers Ungdomsskole med fokus på en graduerende udvikling fra voksenstyret motiverende ungeinvolvering til selvledende ungeinvolvering.