Projekter

Hvad kan jeg i Randers Ungdomsskole?

Under principper for ungdomsskolevirksomheden står der bl.a., at Randers Ungdomsskole skal være hurtig til at omstille sig og sætte en proces i gang, og samtidig skal have kapacitet til at arbejde med ekstern og interne projekter.

I Projekt- og udviklingsafdelingen skabes mange forskellige projekter og processer for unge og medarbejdere i Randers Ungdomsskole. Projekter og processer som ”Ungeambassadørerne”, Ung-til-Ung ”Sexambassadørerne”, ”Demokratisterne” og ”Frontpiloterne” der på den ene eller anden måde sætter fokus på de unges demokratiseringsprocesser og samtidig virker inklusions- og integrationsfremmende.

I denne sammenhæng kan vi ligefrem tale om en ”mini projekt- og proceslederuddannelse” for unge i Randers Ungdomsskole.

Projekt- og udviklingsafdelingen iscenesætter og iværksætter med høj grad af ungeinvolvering og medbestemmelse større ungdomsarrangementer, events og særlige ungecamps som ”SommerCamp”, ”EventCamp” og ”JuleCamp”, hvor der i det pædagogiske arbejde sættes fokus på de relationelle kompetencer.

Gennem disse processer og projekter tilegner unge sig særlige kompetencer i form af redskaber og værktøjer inden for ungeinvolvering, hvor vi ligeledes ser en personlig og faglig udvikling med en positiv afsmitning til hverdagens skole- og uddannelsesforløb for den enkelte unge.

På sigt ser vi gennem disse projekter og processer mange af de unge som fremtidens iværksættere og involverende kultur- og lokalsamfundsaktører.

MILIFE Proces- og metodebog Organisationsudvikling Demokratimodel