Hovedkontor

Randers Ungdomsskole
Laksetorvet
8900 Randers C.

Tlf. 8915 4600
E-mailadresse: ungdomsskolen@randers.dk
EAN 5798004314258
SE 29189668
Bankreg: 2212, bankkonto: 59 08 76 49 88

Sekretariatets åbningstider:
Mandag og onsdag kl. 07.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag 07.00 - 17.00
Fredag kl. 07.00 - 13.00

Berit Schneider Mogensen

Sekretær, køretekniske og førstehjælpskurser, faktura og kontering, ferieindberetning og løn

Tlf.: 8915 4604
E-mailadresse: berit.s.mogensen@randers.dk