Vision og mission

  • Randers Ungdomsskole skal opleves som den vigtigste aktør i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv i Randers Kommune.
  • Randers Ungdomsskole skal være Randers Kommunes foretrukne samarbejdspartner på ungeområdet generelt.
  • Randers Ungdomsskole skal være et dynamisk og udviklende centrum for dannelse, uddannelse og oplevelse for alle unge.

Mission

Randers Ungdomsskole har en mission om konstant at fokusere på nye muligheder og kompetencer, så vi i fællesskab kan tilrettelægge tilbud, der er vedkommende og behovsopfyldende for alle unge i Randers Kommune.

Med udgangspunkt i unge som den vigtigste ressource iscenesætter Randers Ungdomsskole demokratiske processer i øjenhøjde i ungdomspædagogiske laboratorier, hvor alle unge har frihed til at gå på opdagelse. Randers Ungdomsskole ønsker at være et samlet kraftcenter for demokratisk pædagogik og udviklende fællesskaber.

Samtidig og med nedenstående signalerer vi, at Randers Ungdomsskoles kerneydelse er udviklende fællesskaber, hvor vi i høj grad bygger bro til Ungdomsskolens formålsparagraf. Randers Ungdomsskole skal ses som en læreplads og et mangfoldigt eksperimentarium for dannelse, uddannelse og demokratisk deltagelse, der medvirker til at iscenesætte de unge som fremtidens iværksættere og kulturbærere.

Randers Ungdomsskole fokuserer på værdifællesskaber, tilhørsfællesskaber, medborgerfællesskaber og arbejdsfællesskaber, hvor vi udvikler, udforsker, udfordrer og styrker de unges kompetencer til at danne meninger og betydninger i samspil med andre, til at indgå i forpligtende fællesskaber og til at kvalificere de unge til uddannelse og arbejdsliv.

Randers Ungdomsskole vil gerne gøre en indsats for at unge udvikler sig til glade og sunde unge med selvværd og bliver personligt robuste, livsduelige og kreative, får et højt fagligt niveau, oplever medborgerskab og bruger det samt deltager og inkluderer andre i fællesskaber.