Målsætning og værdier

Målsætning

Vi tager initiativ og sætter mål. Vi har formuleret en målsætning, der dækker hele Randers Ungdomsskole og sætter rammerne for vores aktiviteter.

"Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt bygger på unges idéer, interesser og behov."

Værdier

Vi realiserer vores målsætning gennem 3 værdier - Troværdighed,Involvering og Originalitet.

Troværdighed - fordi man skal turde stole på andre

Vi holder, hvad vi lover. Sætter fokus på det gode ungdomsliv og etablerer attraktive ungdomsmiljøer, læringsmiljøer og kulturelle miljøer, som har det, de unge efterspørger. Vi ønsker at styrke de unges selvværd, så de får lyst til at indgå i nye fællesskaber og mod til at prøve nye ting. Derfor går enhver voksen i Randers Ungdomsskole forrest som en god rollemodel og motiverer de unge til en adfærd, der giver grobund for oplevelse af livskvalitet.

Vi sætter faglighed og kompetence i højsædet og har en uddannelsesmæssig, kulturel og social indgangsvinkel til vores indsats. Vidtfavnende giver vi et kvalificeret og varieret undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Randers Kommune.

Involvering - fordi forskellighed er en styrke.

Randers Ungdomsskole afspejler ungdommen i Randers Kommune, hvor der er stor forskel på land og by.
Gennem målrettede tilbud, formidling, demokratiske processer, medmenneskelig respekt og konstruktiv dialog skaber vi ikke blot gode tilbud, men medvirker også til at reducere kløfter mellem unge med forskellige forudsætninger og baggrunde.

Vi tror på, at vi styrker, udvikler og præger overgangen mellem ungdomsliv og voksenliv. Især når vi signalerer ligeværd, gensidig tillid og inddragelse. Vi vil gerne i en åben og konstruktiv dialog med de unge og er opsøgende blandt andet gennem kontaktpersoner, klubmedarbejdere, undervisere og ledere.

Originalitet - fordi vi skal gøre en forskel.

Randers Ungdomsskole har mod til at søge, udvikle og afprøve nye tiltag.

Vi vil have indflydelse på den lokale og nationale ungdomspolitik og har det. For vi er en stærk samarbejdspartner, når viden omkring unge og ungdomsliv skal diskuteres og politiseres.

Det er her, vi har vores kernekompetencer og erfaring med at skabe gode aktiviteter. Et resultat vi har opnået, fordi vi er modige, tør skabe nyt og er effektive, når ideer skal gøres til virkelighed.

I kraft af engagerede og motiverende medarbejdere arbejder vi dynamisk og iværksætter unikke projekter, der supplerer det etablerede uddannelsessystems traditionelle tilbud.