Kerneydelser

Når vi reflekterer over vores kerneydelser, gør vi os den tanke, om vi evner at løse og løfte opgaven og samtidigt klart se sammenhængen og helheden i vores opgaveløsning. Dette er måden vi kvalificerer vores selvforståelse på og samtidig sikrer, at ungdomsskoleprofilen bliver tydelig og synlig for alle i Randers Kommune.

Som udgangspunkt og for at sikre fælles kurs og forståelse har vi i fællesskab defineret, hvad vi mener med "kerneydelser" og "opgaveløsning" i Randers Ungdomsskole. Vi har fremadrettet delt opgaveløsningen i tre hovedområder:

  • Fritidsmiljøer
  • Fritidsundervisning
  • Heltidsundervisning

Uafhængig af målgruppebeskrivelser, konceptbeskrivelser, værktøjer og teknologier og fysiske lokaliteter og uanset, hvad vi aktuelt kalder tingene, leverer, løfter og kvalificerer Randers Ungdomsskole de til enhver tid aktuelle kompetencer blandt alle unge i målgruppen.

Kerneydelser i Randers Ungdomsskole

  • Randers Ungdomsskole kompetenceudvikler den enkelte unge og hjælper dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.
  • Randers Ungdomsskole etablerer fleksible læringsmiljøer og sociale kontekster for alle unge.
  • Randers Ungdomsskole har en ressource- og helhedsorienteret tilgang til alle unge, forældre og samarbejdspartnere.
  • Randers Ungdomsskole arbejder inkluderende i et samarbejde med lokalsamfundet og nærmiljøet.
  • Randers Ungdomsskole arbejder forebyggende.