Forebyggelse

Det forebyggende og oplysende arbejde finder sted på mange forskellige måder i Randers Ungdomsskole, hvor vi er centralt placeret i Randers Kommunes forebyggende arbejde og i SSP-samarbejdet mellem skole, social myndigheder og politi. Randers Ungdomsskoles aktiviteter er alle en del af Randers Kommunes forebyggende arbejde. Ungdomsskolens SSP-koordinatorer arbejder tæt sammen med SSP-konsulenten i Randers Kommune og er en del af kommunens SSP-koordinationsgruppe.

Randers Ungdomsskole arbejder på at:

  • udvikle det opsøgende arbejde
  • få styrket sammenhængen i SSP-koordinationsgruppen/organisationen
  • få styrket SSP-organisationen både SSP plus (18-25 årige) og SSP minus (0 – 13 årige)
  • uddanne medarbejderne til at guide og vejlede de unge
  • skabe overblik over alle ungdomstilbud i Randers Kommune
  • optimere det forebyggende arbejde.