For medarbejdere

Her kan du som medarbejder i Randers Ungdomsskole finde forskellige arbejdspapirer, gode råd og retningslinjer m.m.

Trivselsmåling for medarbejdere forår 2017
Rejseforsikring

Randers Kommune har tegnet Erhvervsrejseforsikring i Gouda. Policenummer DK-4700250

Du kan  få forsikringskortet på mobilen. Scan QR koden her under med din smartphone. For at kunne indscanne koden skal du først downloade QR scanner til din telefon. QR scanneren finder du i App Store eller Play Butik.

Når App’en er downloadet, skal du udfylde Company navn: Randers Kommune og Policy no.: 4700250.

Goudas alarmcentral skal altid kontaktes ved hospitalsindlæggelse eller ved behov for akut hjælp.

Hovedkontoret skal have oplysninger

Uanset om du vælger at hente et forsikringskort på Ungdomsskolens hovedkontor Laksetorvet, eller du vælger at få forsikringskortet på mobilen ved at downloade QR koden, skal du meddele følgende oplysninger til hovedkontoret seneste dagen før afrejsen:

  • Destination
  • Udrejsedato
  • Hjemrejsedato
  • Antal ansatte
  • Antal børn
  • Institution/forvaltning

Hent indberetningsskema

Ved alle rejser medbringes det blå sygesikringskort. Det gule kort gælder ikke efter 1. august 2014.

 

Lønperioder 2018

Lønperioder Silkeborg Data 2018. Lønnen udbetales stadig den sidste i måneden 

 

Lønperiode 01

Januar (uge 49 - 01, 04.12.-07.01.)         

 

Lønperiode 02

Februar (uge 02 - 05, 08.01.-04.02.)           

 

Lønperiode 03

Marts (uge 06 - 9, 05.02.- 04.03.)

         

Lønperiode 04

April (uge 10 - 14, 05.03.-09.04.)

 

Lønperiode 05

Maj (uge 15 -18, 10.04.-06.05.)

 

Lønperiode 06

Juni (uge 19 - 23, 07.05 .-10.06.)

 

Lønperiode 07

Juli (uge 24 - 27, 11.06.- 08.07.)

 

Lønperiode 08

August (uge 28 - 31, 09.07.-05.08.)

 

Lønperiode 09

September (uge 32 - 36, 06.08.-09.09.)

 

Lønperiode 10

Oktober (uge 37 - 40, 10.09.-07.10.)

 

Lønperiode 11

November (uge 41 - 44, 08.10.-04.11.)

 

Lønperiode 12

December (uge 45 - 48, 05.11.-02.12.)       

Årshjul

Medarbejder arrangement:
Fredag d. 4/5-18 på Nyholmsvej 12

Førstehjælp medarbejdere:
Lørdag d. 19/5-18 kl. 9.00 - 13.00
Lørdag 6/10-18 kl. 9.00 - 13.00

Køreteknisk for medarbejdere:
Lørdag d. 2/6-18 kl. 8.30 - 11.30
lørdag d. 15/9-18 kl. 8.30 - 11.30

Intro for nye undervisere torsdag d. 1/9-18 kl. 19.00

Julearrangement for medarbejdere fredag d.16/11-18

Kompetenceudvikling og kurser

Kurser, konferencer, arrangementer og kompetenceudvikling for medarbejdere

På denne side kan du se, hvilke kurser, konferencer, arrangementer og anden kompetenceudvikling du tilbydes som medarbejder i Randers Ungdomsskole.

Randers Ungdomsskole har fokus på at fastholde og udbygge vore medarbejderes viden, kvalifikationer og kompetencer.

Randers Ungdomsskole har en interessere i den enkelte medarbejders udviklingspotentiale, som gennem en målrettet kompetenceudvikling skal medvirke til at sikre Randers Ungdomsskole kompetente medarbejdere og professionel viden. Alle medarbejdergrupper i Randers Ungdomsskole skal have mulighed for relevant og nødvendig uddannelse.

Uddannelse skal have og har effekt, når der efter uddannelsen er en forbedring i udførelsen af arbejdet samt kvalitetsforbedring i arbejds­pladsens måde at gøre tingene på. Det er ikke tilstrækkeligt, at den der er blevet uddannet, har haft en god oplevelse. Effekten skal måles på, at den nye viden bliver omsat til gavn for arbejdspladsen.

Handlingsvejledning ved konflikt med unge
Sygefraværsprocedure

Læs om vores sygefraværsprocedure på linket her:

Sygefravær

Aftale, budget og regnskab

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse.
Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Du kan læse mere om kommunens aftaler, samt budget og regnskab her.

Antimobbestrategi

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre god trivsel, et godt læringsmiljø og forebygge mobning – herunder digital mobning både i ungdomsskolen og i fritiden. Randers Ungdomsskole tolerer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle i Randers Ungdomsskole har ansvar for at forebygge og reagere på.

Du kan læse mere om antimobbestrategi her

Information om mulig konflikt