Valg til Ungdomsskolens bestyrelse

Det er lige dig vi står og mangler i vores bestyrelse. Der afholdes valg til bestyrelsen og vi skal bruge 3 unge, 3 medarbejdere og 3 forældre samt suppleanter.

Har du lyst til at indgå i bestyrelsen i Randers Ungdomsskole, så er det nu du skal melde dig.

 Mandag den 14. november skal der være valg til ny bestyrelse i Randers Ungdomsskole.

Randers Ungdomsskoles bestyrelse består af 11 medlemmer:

 1. 1 medlem valgt af Randers Kommunalbestyrelse.

 2. 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indhentet indstilling fra lokale organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, foreninger og uddannelsesinstitutioner, der har særlig interesse i ungdomsskolearbejdet.

 3. 3 medlemmer valgt af og blandt forældrene til unge i ungdomsskolen.

 4. 3 repræsentanter for lærere og øvrige medarbejdere valgt af og blandt ungdomsskolens medarbejdere.

 5. 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt ungdomsskolens elever. 

  Ungdomsskolebestyrelsen holder mellem 4 -6 møder om året. 

  Har du spørgsmål til bestyrelsens opgaver er du velkommen til at kontakte Ungdomsskoleleder Steffen Reng Andersen på tlf. 89154608. 

  Tilmelding skal ske til ungdomsskolen@randers.dk og sidste frist er den 14. oktober 2016 kl. 12.00. 

  §1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.