Valg af medarbejderrepræsentanter til Randers Ungdomsskoles bestyrelse

Vi skal til at afvikle valg af medarbejderrepræsentanter til Randers Ungdomsskoles bestyrelse. Medarbejderrepræsentanterne er valgt for en 2-årig periode.

Vedtægterne siger(uddrag)


Kapitel 2. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning

Randers Ungdomsskoles bestyrelse består af 11 medlemmer:
a) 1 medlem udpeget af Randers Kommunalbestyrelse.
b) 2 medlemmer valgt efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter (Erhverv Randers og LO).
c) 3 medlemmer valgt af og blandt forældrene til unge i ungdomsskolen.
d) 3 repræsentanter for lærere og øvrige medarbejdere valgt af og blandt ungdomsskolens medarbejdere. 1 fra hvert kerneområde.
e) 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt ungdomsskolens elever.
f) For hvert medlem vælges tillige en personlig stedfortræder.

Du kan læse alle vedtægterne for Randers Ungdomsskole her.

Vedrørende medarbejderrepræsentantvalg

Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De tre medarbejdere der opnår flest stemmer, er valgt. Tre stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Medarbejderrepræsentanterne vælges i efteråret i lige år, og fungerer i en 2-årig periode.

Opstilling af kandidater

Er du tilknyttet Randers Ungdomsskole som medarbejder, og er interesseret i at stille op til bestyrelsesvalg, så kan du i perioden 21.11 – 25.11.2022 tilkendegive dit kandidatur ved at sende en mail til ungdomsskolen@randers.dk.

Valghandling

Det videre forløb vedrørende valghandling meldes ud i uge 48.

Har du spørgsmål, så ring på 89154600.