Valg af medarbejderrepræsentanter til Randers Ungdomsskoles bestyrelse

Vi skal til at afvikle valg af medarbejderrepræsentanter til Randers Ungdomsskoles bestyrelse. Medarbejderrepræsentanterne er valgt for en 2-årig periode.

Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De tre medarbejdere, der opnår flest stemmer, er valgt. Tre stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Medarbejderrepræsentanterne vælges i oktober i lige år og fungerer i en 2-årig periode.

Opstilling af kandidater

Er du tilknyttet Randers Ungdomsskole som medarbejder og er interesseret i at stille op til bestyrelsesvalg, så kan du i perioden 1.11 – 8.11.2018 tilkendegive dit kandidatur ved at sende en mail til ungdomsskolen@randers.dk.

Valghandling

Valget foretages ved personligt fremmøde på Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ:

Torsdag den 29.11.2018 fra kl. 15.00-20.00

Har du spørgsmål, så ring på 8915 4600.

Randers Ungdomsskoles vedtægter

Randers Ungdomsskoles vedtægter siger (uddrag):

Kapitel 2. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning
1. Randers Ungdomsskoles bestyrelse består af 11 medlemmer:
a) 1 medlem udpeget af Randers Kommunalbestyrelse.
b) 2 medlemmer valgt efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter (Erhverv Randers og LO).
c) 3 medlemmer valgt af og blandt forældrene til unge i ungdomsskolen.
d) 3 repræsentanter for lærere og øvrige medarbejdere valgt af og blandt ungdomsskolens medarbejdere. 1 fra hvert kerneområde.
e) 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt ungdomsskolens elever.

For hvert medlem vælges tillige en personlig stedfortræder.

Du kan læse alle vedtægterne for Randers Ungdomsskole her.