Trivselsmåling 2019

Randers kommune gennemfører hvert 3. år en trivselsmåling.
Fra mandag d. 25. november 2019 til mandag d. 16. december 2019 har du mulighed for at besvare spørgeskemaet, som du modtager i din E-boks.

Randers Ungdomsskole vil gerne have en høj svarprocent og det kan du hjælpe med.

Vi har i MED-udvalget arbejdet på, at optimere undersøgelsen, så vi som ungdomsskole får mest muligt ud af besvarelserne.
Men Randers kommune er en stor arbejdsplads og der skal tages hensyn til mange.

Det er besluttet at du, som medarbejder i Randers kommune, kun skal besvare en´ trivselsmåling. Udgangspunktet er det sted man har flest timer i løbet af arbejdsugen, og/eller der hvor fastansættelsen ligger kontra der hvor man er timeansat.
Det fremgår tydeligt af trivselsmålingen, hvilken arbejdsplads og nærmeste leder der er tale om.

Randers Ungdomsskole beklager, men håber at du vil fremkomme med dine trivselsmæssige synspunkter til din nærmeste leder, hvis du ikke skal besvare trivselsmåling rettet mod Randers Ungdomsskole.