Randers Ungdomsskoles bestyrelse

På det seneste bestyrelsesmøde i Randers Ungdomsskole, konstituerede den nye bestyrelse sig, via fredsvalg:

  • Som formand blev Steffen Ludvigsen valgt
  • Som næstformand blev Jan Guldmann valgt

Vi ønsker begge valgte et stort tillykke med posterne, og ser frem til det kommende samarbejde.