Klubberne åbner 31. august 2020

I Randers Ungdomsskole havde vi planlagt, at vi kunne starte op efter sommerferien med "fuld fart på".

Vi bliver desværre nødt til at ændre lidt i planlægningen. For at bidrage konstruktivt og fornuftigt til en tryg opstart, af både skoler og klubber, har vi valgt at udskyde åbningen af ungdomsklubberne til mandag den 31. august 2020. 

Har du spørgsmål kontakt Henrik Bille, tlf. 5148 8277 eller Ina Wittrup, tlf. 5148 8589