Visitation til HU

Visitationen til Heltidsundervisningen (HU)

Visitationen til Randers Kommunes Heltidsundervisning foregår i et tæt samarbejde mellem distriktsskole, skoleafdelingen, Børn- og familiecentrene, UU Randers og lederen af Heltidsundervisningen.

Visitationsskemaer til det enkelte skoletilbud samt andre relevante skemaer forefindes på denne hjemmeside.

Heltidsundervisningen ind- og udskriver løbende elever i løbet af skoleåret og tilstræber hurtig skolestart efter endt visitation.

Der er etableret venteliste til de enkelte tilbud, og ventetiden søges begrænset mest muligt.

Henvendelser vedrørende ovenstående foretages til:

Steffen Reng Andersen
Ungdomsskoleleder
Tlf.: 89 15 46 00 / 25 58 28 26
E-mail: steffen.andersen@randers.dk