Stenagergård

Stenagergård - Stålvej 4

Hverdagen og undervisningen på Stenagergård er tilrettelagt med det mål, at læringsmiljøet skal rumme muligheder for stadig større og mere krævende udfordringer, som giver optimale muligheder for selvstyring og er præget af tryghed og god social tilknytning.

Det er et succeskriterium, at den enkeltes lyst til at lære genskabes og måske endda øges.

Læringsmiljøet skal være præget af tydelige forventninger om, at eleven lærer dét, der er nødvendigt og meningsfuldt, og at den enkelte elev bidrager til fællesskabet med noget værdifuldt.

Læringsmiljøet skal understøtte udviklingen af den enkelte elevs faglige, emotionelle, sociale og moralske kompetencer – alt hvad vi lærer, lærer vi i tilknytning til nogen og noget og på baggrund af, hvad vi tidligere har lært/oplevet.

Læringsmiljøet skal medvirke til, at den enkelte elev arbejder frem mod klare målsætninger, men ligeledes oplever at lykkes. Dette søges gjort gennem udvikling af en realistisk forståelse af verden og ens eget liv samtidigt med, at eleven arbejder med at udvikle idealer og fremtidsdrømme. En vigtig kompetence at opøve er evnen til at håndtere konflikter og problemer.

Undervisningen i matematik, dansk og engelsk tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og foregår i læringssituationer, hvor der er én lærer og 1-2 elever.

Hvis du vil vide mere om Stenagergård, så kontakt:

Stenagergård
Stålvej 4
8940, Randers SV
Tlf.: 89 15 46 00 / 89 15 46 24

Lars Søvsø 22118685        John Poulsen 22118686           Lone 30358853