Heltidsskolen

Heltidsskolen er en afdeling af Randers Kommunes heltidsundervisning, og normeret til mellem 20 og 30 årselever.

En typisk skoledag møder eleverne kl. 08.15 og har fri kl. 14.15.

På Heltidsskolen tilbydes folkeskolens prøver (FP9) i dansk, matematik og engelsk – i det daglige undervisningsdifferentieres i høj grad. Eleverne er opdelt i mindre hold med 4-8 personer. Alle elever har mulighed for at bruge en bærbar pc i undervisningen på skolen.

Herudover er der læringsmiljøer med udgangspunkt i musik, hjemkundskab og det kreative. Idræt og motion er en del af det ugentlige skema.

Vi arbejder ud fra et helhedssyn i både aktiviteter, relations arbejde og undervisning, så elevens personlige, sociale og faglige udvikling går hånd i hånd.

Da vi anser relationen mellem personalet og den unge som et vigtig element i udvikling og læring prioriterer vi samværsformer og aktiviteter der styrker disse relationer. I løbet af skoledagen spiser elever og ansatte derfor morgenmad og frokost sammen ligesom der prioriteres samvær i pauser og på lejrskoler i løbet af året.

Ansøgning om skolegang på Heltidsskolen

En ansøgning til Heltidsskolen foregår i et samspil mellem eleven, familien, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole. UU-vejledningen og Myndighedscentret / Familieafdelingen kan også være involveret.

Selve skoleplaceringen foregår i et samspil mellem lederen af heltidsundervisningen, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole.