Heltidsskolen – Erhverv

Erhverv er et projektorienteret undervisningstilbud med afsæt i træ, metal og motor, hvor fast erhvervspraktik er en del af skoleskemaet.

En typisk skoledag møder eleverne kl. 08.15 og har fri kl. 14.15.

Erhverv gruppen er for de elever, der ønsker et mere praktisk skoletilbud, hvor det ligeledes er et krav, at man er i en fast erhvervspraktik alle onsdage.

Erhvervsgruppen tilbyder en projektorienteret undervisning, primært med afsæt i træ, metal og motor. I erhvervsgruppen er det stadig muligt at tage afgangsprøven i dansk, matematik og engelsk, men ikke et krav.

Da vi anser relationen mellem personalet og den unge som et vigtig element i udvikling og læring prioriterer vi samværsformer og aktiviteter der styrker disse relationer. I løbet af skoledagen spiser elever og ansatte derfor morgenmad og frokost sammen ligesom der prioriteres samvær i pauser og på lejrskoler i løbet af året.

Ansøgning om skolegang på Heltidsskolen

En ansøgning til Heltidsskolen foregår i et samspil mellem eleven, familien, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole. UU-vejledningen og Myndighedscentret / Familieafdelingen kan også være involveret.

Selve skoleplaceringen foregår i et samspil mellem lederen af heltidsundervisningen, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole.