Dronningborg Allé

Dronningborg Allé er et fleksibelt og individuelt orienteret dagskoletilbud i Randers Kommune.

Dronningborg Allé tager i den daglige undervisning afsæt i individuelt tilrettelagte undervisnings- og afklaringsforløb, der har som overordnet mål at udvikle den enkelte elev såvel fagligt og personligt som socialt.

Vores tilgang til undervisning er, at den unge skal være motiveret og undervisningsparat for at få et udbytte af undervisningen. Derfor er det vigtigt for os, at der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau, eventuelle sociale vanskeligheder samt forskellige måder at lære på.

Målet med skolegangen på Dronningborg Allé er at blive parat til uddannelse eller job efter end skolegang. Vi prioriterer derfor praktik og kendskab til erhvervslivet. En del af undervisningen på Dronningborg Allé vil derfor kunne foregå i værkstederne og have en mere praktisk karakter.

På Dronningborg Allé går mellem 10 og 20 elever.

Hvordan arbejder vi på Dronningborg Allé?

De voksne arbejder relationsorienteret, ressourceorienteret og anerkendende for blandt andet at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer. Målet med dette er, at udvikle elevernes evne til at klare livets forskelligartede udfordringer og lære at indgå i forpligtende fællesskaber. Der tages hensyn til den enkelte elevs komplekse situation, og der arbejdes ud fra et helhedssyn omkring den enkelte elev.

Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer fra skolen, som har særlige opgaver og funktioner i forhold til den enkelte elev og samarbejdet med UU og evt. praktiksted.

Ansøgning om skolegang på Dronningborg Allé

En ansøgning til Heltidsundervisningen og gruppen på Dronningborg Allé foregår i et samspil mellem eleven, familien, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole. UU-vejledningen og Myndighedscentret/Familieafdelingen kan også være involveret.

Selve skoleplaceringen foregår i et samspil mellem lederen af heltidsundervisningen, PPR og skolelederen på elevens distriktsskole.