Mål og retning

Fritidsmiljøerne i Randers Ungdomsskole ønsker en høj grad af aktiv involvering og medejerskab. Derfor har vi formuleret en bæredygtig og handlingsorienteret målsætning.

Forventninger

 • Fritidsmiljøerne skal være synlige, omstillingsparate og tilbyde trygge og tydelige rammer, der giver mening og værdi for den enkelte unge.
 • Fritidsmiljøerne skal være samlende, dannende og støttende.
 • Rammerne i Fritidsmiljøerne skal være inkluderende og udfordrende ift. den enkelte unge.
 • De unge skal anerkende de fysiske og kulturelle rammer samt mulighederne for medbestemmelse igennem involvering.

Fælles mål og retning

 • Der skal skabes rum for relationer og personlig udvikling i et demokratisk fritidsmiljø.
 • Der skal skabes tydelige mål og forventningsafstemning gennem opfølgning og sparring mellem ledelse, koordinator og medarbejder.
 • Der skal være aktiviteter og arrangementer, som er skabt af unge for unge.
 • Fritidsmiljøerne skal dokumentere aftalte mål.

Dogmer

 • Inklusion ud fra niveau
 • Fokus på proces
 • Merværdi