Kaosambassaden

Kaosambassaden er et ungdomshus i Randers for unge mellem 15 og 25 år. Kaosambassaden udvikler initiativer, hvor unge udfordres og fastholdes i processer, der skal skabe relationer og integration mellem unge med fokus på de unges ejerskab og ungdomskultur.

Kaosambassaden er et projekthus og socialt samlingssted for alle unge i alderen 15-25 år - Kaosambassaden ligger i Stemannsgade.

Kaosambassaden er en del af Randers Ungdomsskole og et attraktivt samlingssted og væksthus for unge i midtbyen, som igangsætter, understøtter og supplerer initiativer samt fremmer og forankrer ungdomskulturer.

Kaosambassaden arbejder med en meget høj grad af ungeinvolvering, således at de unge kan udnytte og udvikle deres personlige ressourcer og kompetencer og styrke deres demokratiopfattelse.

Kaosambassaden er et miljø, hvor de unge møder engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og kan skabe relationer og netværk og give den nødvendige feedback og vejledning - et sted hvor intet som udgangspunkt er umuligt.

Grundlaget for udvikling i enhver kultur er kendetegnende ved forandring gennem traditioner. Ved at dyrke samarbejdet omkring nye og eksisterende tiltag for unge er Kaosambassaden med til at uddanne unge som ambassadører for Randers.

Ved at understøtte og supplere de unges engagement og virkelyst, tilbyde fantastiske rammer samt give tid og mulighed for at dyrke fællesskab og indgå i nye sociale sammenhænge er betingelserne til stede for en bæredygtig og synlig ungdomskultur i Randers. 

Kaosambassaden skal være kendt og respekteret for et anderledes, dynamisk og resultatorienteret samarbejde med unge. Et samarbejde hvor vi ikke bare underholder unge, men forholder os til deres viden erfaring og idéer.

Koordinator - Kaosambassaden
René Berg Andersen
Tlf.: 23 71 47 12
E-mail: rene.berg.andersen@randers.dk

Nyhedsbreve Kontakt Kaosambassaden