Ungdomsskolemiljø Spentrup

UngdomsskoleMiljø Spentrup Adresse: Blicherskolen Haldvej 6 8981 Spentrup

Ungdomsskolemiljø Spentrup

Ungdomsskolemiljø Spentrup er et fritidstilbud for unge i alderen 7. klasse til 18 år. I Ungdomsskolemiljø Spentrup har du mulighed for at komme og være eller være sammen med dine venner. Vi gør meget ud af at pointere, at miljøet er de unges, hvilket vil sige, at de unge har medbestemmelse og dermed indflydelse på, hvad der skal forgå i miljøet. Det kan blandt andet være ift. hverdagen i miljøet, større aktiviteter, indkøb mm.

I miljøet har vi også et klubråd. Klubrådet er de unges mulighed for at engagere sig for miljøet, samtidig er det også de unges talerør. Vi understøtter dette demokratiske organ, og lærer de unge gennem forskellige aktiviteter at varetage demokratiske processer, hvor de unge fremlægger deres synspunkter enten individuelt eller ønsker fra de andre unge i miljøet.    

Vi lægger stor vægt på et godt socialt miljø, hvor de unge trives. De unge lærer at interagerer i processer, og skaber derigennem erfaringer, som udvider og udvikler deres sociale kompetencer. Vi prioriter samarbejde højt og har øje på de sociale interaktioner unge imellem.

Dette siger de unge om det at være en del af et Ungemiljø: ’Vi hygger med vennerne og møder nye mennesker’

’Vi synes det er fedt med fællesspisning ’

’Vi får lov til mere, og så er der sjove voksne’

Kom og vær’ en del af Randers Ungdomsskole og oplev gode omgivelser, og erfar’ de muligheder, der er der for dig.

Åbningstider:
Tirsdag kl. 15 til 22
 Torsdag kl. 15 til 22
Koordinator: Anne Meisler Svendsen
Mobil: 20 25 03 83
Mail: anne.meisler.svendsen@randers.dk